NHÀ HUẤN LUYỆN GIÚP DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀO?

Huấn luyện với các nhà lãnh đạo và trong tổ chức thường được coi là một công cụ có giá trị cao để phát triển con người và doanh nghiệp.

 

Phong cách lãnh đạo

Huấn luyện tác động trực tiếp đến cách các nhà lãnh đạo nghĩ về hành vi lãnh đạo của họ. Nó phát triển nhận thức của họ về phong cách lãnh đạo của họ và cho họ cơ hội để suy ngẫm về nó và suy nghĩ kỹ hơn về cách tiếp cận các nhiệm vụ và mục tiêu của họ.

 

Mối quan hệ với người quản lý trực tiếp

Huấn luyện dường như giúp khách hàng khám phá mối quan hệ hiện có của họ với người quản lý trực tiếp, điều này mang lại nhiều lợi ích. Một số khách hàng có thể xác định những điều họ không hài lòng trong mối quan hệ này và thay đổi nó. Đối với những người khác, huấn luyện cung cấp một nơi để khám phá những gì họ hài lòng và những gì trong mối quan hệ đó mà họ đánh giá cao và thấy hữu ích. Chất lượng của mối quan hệ này dường như tác động đến “môi trường vi mô” của các nhà lãnh đạo nữ và ảnh hưởng đến kết quả nghề nghiệp của họ.

 

Mối quan hệ với xung đột

Nhiều nữ lãnh đạo trong nghiên cứu này nhận thấy mối quan hệ xung đột của họ rất thú vị và việc huấn luyện đã cho phép họ khám phá chủ đề. Một số nhà lãnh đạo cảm thấy thoải mái với xung đột và những người khác cảm thấy rằng đó là một lĩnh vực cần quan tâm và họ cần học hỏi thêm. Trong quá trình huấn luyện, nhiều người tham gia phát hiện ra rằng xung đột là điều họ đang tránh. Huấn luyện cho phép họ khám phá những niềm tin tiêu cực xung quanh xung đột, thách thức và cuối cùng là thay đổi chúng.

 

Mối quan hệ với quyền lực

Nghiên cứu điển hình cho thấy một số nữ lãnh đạo bác bỏ khái niệm quyền lực và có cảm giác tiêu cực khá mạnh mẽ đối với nó. Huấn luyện đã hỗ trợ thay đổi về cái nhìn sâu sắc và nhận thức cho khách hàng về quyền lực và cách nó có thể được sử dụng. Thông qua quá trình huấn luyện, một số quan điểm và tư duy đã hướng tới việc coi quyền lực là một động lực tích cực và mang tính xây dựng, kết nối với sức mạnh và sự tự tin và là thứ mà họ có quyền lựa chọn và ảnh hưởng đến cách sử dụng nó.

 

 

Mối quan hệ với cuộc sống cá nhân

Không gian huấn luyện mang đến cho các nhà lãnh đạo cơ hội khám phá và suy ngẫm về sự cân bằng trong công việc / cuộc sống và trách nhiệm của họ, đặc biệt là về gia đình. Huấn luyện hỗ trợ một số nhà lãnh đạo tạo mối liên kết trong công việc với các phần của cuộc sống của họ bên ngoài công việc, thêm một khía cạnh tổng thể có vẻ hữu ích cho công việc. Huấn luyện theo cách này đã giúp khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết về cách mọi thứ trong cuộc sống của họ kết nối với nhau.

 

Nguồn Internet

Bài viết liên quan