NHỮNG KỸ NĂNG CHỦ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC KHI CÓ SỰ GIÚP ĐỠ TỪ MỘT NHÀ THAM VẤN DOANH NGHIỆP (PHẦN 1))

Những kỹ năng kỹ năng mềm nào mà chủ doanh nghiệp đạt được khi có sự giúp đỡ từ một nhà tham vấn doanh nghiệp?

Một Business Coach dày dạn kinh nghiệm sẽ có khả năng dạy và làm mẫu cho các nhà lãnh đạo kỹ năng mềm và cứng cần để phát huy hết tiềm năng của họ. Trên thực tế, một số Business Coach sẽ hiểu rất rõ về chuyên môn của họ. Dưới đây là danh sách ngắn về một số kỹ năng bạn có thể phát triển khi làm việc với Business Coach.

Business Coaching

Tự nhận thức

Để đạt được hiệu quả cao nhất từ ​​việc Business coaching, các nhà lãnh đạo cần khám phá những phần khu vực tâm lý không thoải mái và thử thách niềm tin và hành vi của chính họ. Theo thời gian, các buổi huấn luyện trở thành nơi tự khám phá bản thân. Công việc nội tâm này cho phép các nhà lãnh đạo hiểu rõ hơn về các yếu tố kích hoạt và động lực của họ.

Điều hòa cảm xúc

Trong thời điểm khủng hoảng, nhân viên tìm đến lãnh đạo để được trấn an và chỉ đạo. Đó là lý do tại sao các giám đốc điều hành hiệu quả là bậc thầy về điều tiết cảm xúc. Họ có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi cảm thấy sợ hãi, tức giận hoặc bất kỳ loại cảm xúc mạnh nào khác. Khi những cảm xúc khó khăn nảy sinh trong một buổi huấn luyện, một Business coaching sẽ dạy các kỹ thuật điều chỉnh cảm xúc. Người tham gia có thể thực hành gọi tên cảm xúc của họ hoặc tạm dừng giữa cảm xúc và hành động. Sau đó, họ có thể áp dụng kiến ​​thức thu được vào các tình huống thực tế.

Sự tự tin

Các đồng nghiệp thường báo cáo rằng quá trình huấn luyện giúp họ thoải mái, tràn đầy năng lượng và tự tin hơn. Trên thực tế, cảm giác tự tin xuất hiện một cách tự nhiên khi một Business coaching làm việc với một đồng nghiệp điều hành để hiểu rõ ràng các mục tiêu kinh doanh, các bước hành động và các yếu tố kích thích cảm xúc.

Trí tuệ cảm xúc

Các nhà lãnh đạo vĩ đại có thể đọc một căn phòng và điều chỉnh thông điệp của họ cho phù hợp với từng đối tượng. Họ sở hữu mức độ đồng cảm cao và có thể nhanh chóng hiểu được điều gì thúc đẩy người khác. Trí tuệ cảm xúc là một siêu quyền lực điều hành mà các Business coaching nuôi dưỡng trong đồng nghiệp của họ. Quá trình huấn luyện cung cấp một nơi an toàn để thăm dò những thành kiến ​​chưa được khám phá đang cản trở sự lãnh đạo và phát triển.

Lạc quan

Các nhà lãnh đạo hiệu quả luôn lạc quan và nhìn thấy tiềm năng học hỏi và phát triển trong cả những tình huống khó khăn nhất. Sự lạc quan có thể đến một cách tự nhiên, nhưng đó cũng là một kỹ năng có thể học được thông qua huấn luyện và thực hành các kỹ thuật hành vi nhận thức. Trong khi các nhà Business coaching có thể nhấn mạnh các kỹ năng cứng cần thiết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật hơn của công ty, họ cũng có thể cho khách hàng thấy các kỹ năng mềm để khắc phục tích cực những thách thức và thất bại. Kết quả của sự hợp tác huấn luyện này, các đồng nghiệp thường cảm thấy được trao quyền và lạc quan hơn, mang lại lợi ích cho cả bản thân và tổ chức của họ.

Business Coaching

Nguồn Internet

Bài viết liên quan