fbpx

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH TỪ NGƯỜI CỐ VẤN VÀ NHÀ HUẤN LUYỆN

Các kỹ năng cần thiết đối với Người cố vấn

Đối với việc cố vấn, mặc dù không yêu cầu bằng cấp, nhưng có rất nhiều kỹ năng được khuyến nghị để ai đó trở thành một người cố vấn hiệu quả. Đây chỉ là một số trong số chúng:

huấn luyện doanh nghiệp
Coaching and Mentoring concept. Chart with keywords and icons. hands on working desk doing business
 • Quan tâm đặc biệt đến việc giúp đỡ người khác là điều bạn nên làm nhưng chúng tôi hy vọng bạn sẽ có được điều đó – đó là nơi quan trọng để bắt đầu khi cố vấn mọi người.
 • Kinh nghiệm trực tiếp, kiến ​​thức và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực mà bạn đang cung cấp dịch vụ cố vấn – bởi vì việc cố vấn phải được xây dựng dựa trên lời khuyên và hướng dẫn vững chắc và cụ thể.
 • Các kỹ năng xây dựng mối quan hệ và giao tiếp giữa các cá nhân là rất quan trọng đối với việc cố vấn – chúng cũng quan trọng đối với việc huấn luyện.
 • Cam kết tận tâm trong thời gian dài hạn trong khi không có khả năng được coi là một “kỹ năng” là quan trọng bởi vì nếu bạn bắt đầu hành trình cố vấn với ai đó, điều quan trọng là bạn phải nhìn thấu đáo.
 • Tạo động lực, khuyến khích và truyền cảm hứng cho năng lượng xuyên suốt tất cả các cuộc họp cố vấn.
 • Giúp xác định mục tiêu của người cố vấn là rất quan trọng. Điều này có thể khiến người cố vấn tự phản ánh bản thân, để giúp người được cố vấn và tìm ra mục tiêu của họ.

huấn luyện doanh nghiệp

Các kỹ năng cần thiết của Nhà huấn luyện

 • Một mối quan hệ bình đẳng trong đó huấn luyện viên và học viên có sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau là rất quan trọng.
 • Khả năng tối đa hóa nguồn lực và truyền cảm hứng, theo cách tương tự như yêu cầu của cố vấn.
 • Khả năng nhận ra điểm mạnh và thách thức cá nhân được huấn luyện, để thúc đẩy họ tiến lên.
 • Kỹ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh và không tồn tại, hoặc cho phép đồng nghiệp xử lý chúng.
 • Khả năng nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với cá nhân được huấn luyện mà còn trong toàn bộ văn phòng tổng thể và cấp độ môi trường tổ chức.
 • Kỹ năng biến nó thành hiện thực, nghĩa là tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa các kỹ năng giữa các cá nhân và các kỹ năng thực tế để chuyển các cuộc thảo luận thành hành động.

Vì vậy, chỉ có một số kỹ năng cố vấn và huấn luyện quan trọng. Như bạn sẽ thấy, có sự trùng lặp trong một số trường hợp.

 

Những lợi ích chính của Người cố vấn và Nhà huấn luyện

Cả Người cố vấn và Nhà huấn luyện đều mang đến nhiều lợi ích, khi được tiến hành đúng cách có thể mang lại lợi ích cho cả cá nhân nhận cố vấn và huấn luyện, cùng với người cố vấn hoặc huấn luyện viên và cả tổ chức. Dưới đây là một số lợi ích đối với việc cố vấn và huấn luyện:

 • Cả cố vấn và huấn luyện đều là những kỹ thuật học tập cực kỳ hiệu quả.
 • Cả cố vấn và huấn luyện đều có thể là chính thức và không chính thức, trong đó cố vấn thường được xem là không chính thức và huấn luyện thường được xem là chính thức hơn.
 • Cả hai đều có thể tăng mức độ tương tác và giữ chân nhân viên khi áp dụng.
 • Cả cố vấn và huấn luyện đều dễ dàng triển khai vào bất kỳ cơ cấu tổ chức hoặc doanh nghiệp nào và chúng tôi ngày càng thấy các tổ chức đang vận hành cả hai.
 • Cả cố vấn và huấn luyện đều có thể tăng cường sự tự tin và các kỹ năng giao tiếp giữa người với người cung cấp dịch vụ cố vấn hoặc huấn luyện và người tiếp nhận.
 • Và cuối cùng, cả hai đều có thể cải thiện đáng kể hiệu suất cá nhân.

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55