TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG NGÀNH ĐANG CẦN.

1.Các nhà tư vấn doanh nghiệp làm gì?

Các nhà tư vấn kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý để giúp các tổ chức cải thiện hoạt động và hiệu quả của họ. Những chuyên gia này phân tích doanh nghiệp và tạo ra các giải pháp đồng thời giúp các công ty đạt được mục tiêu. Các chủ doanh nghiệp nên cân nhắc việc thuê các nhà tư vấn kinh doanh khi họ cần trợ giúp về con đường đã chọn hoặc là chất xúc tác cho sự thay đổi trong công ty .

2.Những ngành phù hợp cho nghề tư vấn.

  • KẾ TOÁN: Kế toán là bộ phận mà doanh nghiệp nào cũng cần, dù quy mô lớn hay nhỏ. Các nhà tư vấn kế toán có thể giúp một doanh nghiệp với tất cả các nhu cầu tài chính cần thiết.
  • QUẢNG CÁO: Loại hình tư vấn này thường được doanh nghiệp thuê để phát triển một chiến dịch quảng cáo chiến lược tốt.
  • KIỂM TOÁN: Từ chuyên gia tư vấn kiểm toán hóa đơn tiện ích cho các doanh nghiệp nhỏ đến chuyên gia tư vấn xử lý công việc chính cho các công ty viễn thông, các tư vấn kiểm toán đang được hưởng thành quả lao động của họ
  • KINH DOANH: Bạn biết cách gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp? Nếu bạn có một giác quan nhạy bén với thị trường thì công việc này là dành cho bạn. Sau ngành công nghệ thông tin, thì ngành kinh doanh là nghề được săn đón nhiều nhất tiếp theo

  • LẬP TRÌNH VIÊN: Từ phần mềm đến phần cứng, nếu biết thêm những ngôn ngữ lập trình thì rắc rối lớn nhất của bạn là không đủ thời gian để gặp khách hàng.
  • THUẾ: Với kế hoạch tiếp thị và kinh doanh phù hợp (và sự quan tâm chân thành đến thuế), sự nghiệp tư vấn thuế của bạn có thể rất hấp dẫn. Chuyên gia thuếcho doanh nghiệp các phương pháp pháp lý để nộp ít thuế nhất có thể.
  • XUẤT BẢN: Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực xuất bản, thì hãy học mọi thứ có thể và bạn cũng có thể trở thành một nhà tư vấn xuất bản. Một nhà người làm xuất bản thường giúp đỡ các doanh nghiệp mới khi họ sẵn sàng ra mắt một tờ báo, tạp chí, bản tin – và thậm chí cả các trang web, bản tin điện tử

Bài viết liên quan