OPERATIONAL CONSULTING TÌM HIỂU VỀ NGÁCH TƯ VẤN MỚI

Tư vấn hoạt động là gì?

Hãy bắt đầu tìm hiểu với Operational Consulting.

Nói một cách đơn giản nhất, tư vấn hoạt động là cung cấp lời khuyên của chuyên gia về bất kỳ quy trình nào trong một tổ chức, nhóm, dự án hoặc quy trình làm việc. Các chuyên gia tư vấn hoạt động thường được đưa vào sau các sự kiện kinh doanh quan trọng (suy nghĩ về biến động thị trường, thay đổi quản lý và thay đổi nhân viên cao).

Tuy nhiên, chúng thường có thể có cùng tác động vào bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của tổ chức và thậm chí có thể giúp tránh hoặc chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng đó.

Các thủ tục nội bộ được đánh giá và điều chỉnh để nâng cao hoạt động tổng thể của một doanh nghiệp. Các thành phần tổ chức quan trọng, chẳng hạn như mua sắm và quản lý chuỗi cung ứng, được xem xét và tối ưu hóa.

Tư vấn hoạt động được định hướng xoay quanh giải quyết vấn đề. Mục tiêu chính của tư vấn liên quan đến việc giảm chi phí của một doanh nghiệp. Tăng hiệu quả và đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp.

 Một nhà Operational Consulting làm gì?

Các nhà tư vấn sẵn sàng xắn tay áo và đào sâu vào túi tiền của bạn để giúp bạn và tổ chức của bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Họ làm việc với khách hàng từ phát triển kinh doanh, thông qua tài chính, marketing, bán hàng, hoạt động, dịch vụ khách hàng, kế toán, lập kế hoạch tài chính và hơn thế nữa. Nhưng làm thế nào để một nhà tư vấn hoạt động khác nhau?

Operation Consultant, người dành thời gian để xem xét các mục tiêu, lợi ích và mục tiêu kinh doanh của bạn và giúp bạn hiểu được hướng đi của bạn trong khi các nhà tư vấn hoạt động đặc biệt sử dụng dữ liệu và nghiên cứu để giúp các tổ chức hợp lý hóa hoạt động của họ và cải thiện hiệu suất hoạt động .

Một khi cố vấn đã hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra như thế nào, họ có thể bắt đầu đưa ra lời khuyên về cách cải thiện các chức năng hoạt động khác nhau. Họ tìm cách tiết kiệm tiền, chẳng hạn như nhân lực và vật liệu, thực hiện những thay đổi cần thiết và cải thiện hoạt động kinh doanh. Trong một số trường hợp, nhóm tư vấn quản lý chuỗi cung ứng không chỉ có thể giúp phát triển các chiến lược mới mà còn có thể thiết kế lại các chiến lược hiện có để hỗ trợ việc kinh doanh hiệu quả hơn.

Tùy thuộc vào công ty tư vấn, các chuyên gia vận hành thường giúp thực hiện các đề xuất của họ. Họ không chỉ dừng lại ở việc đưa ra lời khuyên. Thay vào đó, nhà tư vấn sẽ hợp tác với một doanh nghiệp để đưa lời khuyên cải thiện chất lượng sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp.

 

 

Bài viết liên quan