Ghim Cài - Actioncoach
Ghim Cài

Ghim Cài

£7.00

Điểm văn hóa ghim kỷ niệm 14 điểm văn hóa của chúng tôi bằng cách làm nổi bật một điểm khác nhau trên mỗi pin. Sử dụng chúng để nhận biết khách hàng và cho các hội thảo và hội thảo của bạn.