Instant Advertising - Actioncoach
Instant Advertising

Instant Advertising

£12.50

by actioncoach-global

Kiếm một chiến dịch quảng cáo hàng triệu đô la với ngân sách eo hẹp.

Khi nói đến việc thu hút khách hàng, sự khác biệt duy nhất giữa công ty của bạn và Microsoft, Ford và Coke là quảng cáo tuyệt vời. Trong Quảng cáo tức thì, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần để tạo quảng cáo giết người sẽ không phá vỡ ngân hàng.

  • Tạo quảng cáo nổi bật và bán
  • Đột nhập vào đài phát thanh, truyền hình và quảng cáo Internet
  • Tiếp cận khách hàng mới tại các thị trường mới

Phiên bản bìa mềm của Brad Sugars