Instant Referrals - Actioncoach
Instant Referrals

Instant Referrals

£12.50

Biến khách hàng tốt nhất của bạn thành nhà quảng bá đam mê nhất của bạn.

Nếu bạn là loại chủ doanh nghiệp ghét gọi điện lạnh lùng và theo đuổi khách hàng tiềm năng mới, thì bạn sẽ thích các chiến lược giới thiệu dễ dàng trong Giới thiệu tức thì được sử dụng bởi triệu phú tự thân và chuyên gia kinh doanh Brad Sugars.

  • Không bao giờ đuổi theo khách hàng nữa
  • xây dựng một doanh nghiệp giới thiệu dựa trên sự phát triển của chính mình
  • Khiến khách hàng thực sự bán hàng cho bạn

Phiên bản bìa mềm của Brad Sugars