fbpx

QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Quy trình huấn luyện doanh nghiệp bao gồm các khía cạnh khác nhau của huấn luyện và bản thân quá trình này sẽ trở nên hiệu quả hơn khi bạn điều chỉnh nó để phù hợp với nhu cầu huấn luyện của khách hàng và phong cách huấn luyện của bạn.

Các quá trình huấn luyện kinh doanh không cần phải phức tạp. Và như vậy, nó sẽ như thế nào? Dưới đây là một khung rõ ràng có thể giúp hướng dẫn bạn trong quá trình huấn luyện với khách hàng của mình.

 

 

Giai đoạn 1:  Chuẩn bị / Thu thập dữ liệu

Mục tiêu chính của giai đoạn này là tìm hiểu nhau (tức là bạn và khách hàng của bạn). Thông tin được thu thập để tạo ra trải nghiệm huấn luyện được cá nhân hóa hoặc tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ở giai đoạn này, bạn tìm hiểu về sở thích của khách hàng, hành vi tại nơi làm việc, mục tiêu và các cơ hội có thể nâng cao khả năng mở rộng hoặc tiến bộ trong tổ chức.

 

Giai đoạn 2:  Thiết lập Hợp đồng

Giai đoạn thứ hai này liên quan đến huấn luyện viên, chủ doanh nghiệp và có thể là văn phòng nhân sự, tùy thuộc vào quy mô của tổ chức. Những cá nhân này cùng nhau đồng ý về tính bảo mật, kỳ vọng hoặc kết quả mong muốn cùng nhau và thời hạn của hợp đồng.

 

Giai đoạn 3: Phiên huấn luyện

Trong giai đoạn thứ ba này, các buổi huấn luyện bắt đầu. Nó phải được thực hiện theo một định dạng và bầu không khí có lợi cho cả khách hàng và huấn luyện viên để tạo ra kết quả thành công. Huấn luyện viên kinh doanh cung cấp sự hỗ trợ cần thiết thông qua các buổi huấn luyện và đăng ký thường xuyên được thực hiện qua email giữa các buổi điện thoại đã lên lịch. Cũng trong giai đoạn này, khách hàng cam kết thời gian thực hiện các nhiệm vụ và hạng mục hành động đã thỏa thuận.

 

 

Giai đoạn 4:  Thực hiện Kế hoạch Hành động & Phản hồi

Giai đoạn này liên quan đến phản hồi, theo đó huấn luyện viên xem xét tất cả dữ liệu liên quan với chủ doanh nghiệp hoặc nhóm quản lý. Sau đó, họ hướng tới việc tạo ra một kế hoạch hành động (dựa trên đầu vào) sẽ giải quyết các nhu cầu của họ và đưa họ đến nơi họ mong muốn trong bối cảnh của tổ chức kinh doanh.

 

Giai đoạn 5: Hoàn thành / Kết thúc

Giai đoạn này là giai đoạn kết thúc mà cả hai bên sẽ có thể đánh giá công việc đã được thực hiện cho đến nay kể từ giai đoạn ban đầu của quá trình huấn luyện. Ở giai đoạn này, các bên liên quan (bao gồm Nhân sự / Cá nhân) sẽ tổ chức một cuộc họp cuối cùng để xem xét quá trình của các buổi huấn luyện, những gì đã đạt được và lập ra một kế hoạch hành động cuối cùng để giúp tiếp tục những tiến bộ đã đạt được. Nhóm cũng có thể xác định các nguồn lực cần thiết để giúp thúc đẩy các mục tiêu của nhà lãnh đạo kinh doanh cho tổ chức. Phiên tổng kết này kéo dài hơn giai đoạn cuộc họp ban đầu vì nó thường được kết hợp với phiên huấn luyện cuối cùng và một số nội dung như phản hồi, theo dõi, đánh giá và lập kế hoạch sẽ được thảo luận.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55