Testimonials - Actioncoach

Danh sách

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ

Slide
Slide

Jenny Lý Hà Thu BusinessCOACH -ActionCOACH Lotus Firm

Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp Chuyên nghiệp Hiệu quả Trong vòng 15 năm qua, tôi đam mê với sự nghiệp giúp các chủ doanh nghiệp từ chỗ một mình kiêm nhiệm mọi vị trí trở thành nhà lãnh đạo có nhiều thời gian hơn nhờ xây dựng được hệ thống vận hành hiệu quả, tự động sinh lời ... Read moreTestimonials

Xem thêm

Neil Trình Quốc Việt BusinessCOACH – ActionCOACH Lotus Firm

“ Tôi trở thành một nhà huấn luyện doanh nghiệp vì tôi mong muốn chia sẻ sự thành công trong cuộc sống, kinh doanh và tài chính mà tôi đạt được thông qua các kiến thức từ ActionCOACH. Tôi mong muốn có thể hỗ trợ huấn luyện cho 1.000 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ... Read moreTestimonials

Xem thêm

Pre-COACH

BRYAN NGUYỄN VĂN HÂN

DAISY BÙI THỊ KIM CÚC

PAUL LÊ VIẾT XUÂN