fbpx

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn (consulting) là một ngành dịch vụ không có một định nghĩa cố định nào cả. Thị trường cho dịch vụ này cũng hết sức linh hoạt. Cùng với những sự thay đổi liên tục trong các hoạt động mua lại, sáp nhập cũng như mở rộng lĩnh vực kinh doanh, nhu cầu cho dịch vụ tư vấn cũng khó đoán trước được cũng như thị trường chứng khoán. Thuật ngữ “consutling” có thể có rất nhiều nghĩa, nhưng nó lại chung một ý tưởng chính là đưa ra các lời khuyên về nghiệp vụ.

Huấn luyện doanh nghiệp (business coaching) nói một cách đơn giản là nhà huấn luyện làm việc cới chủ doanh nghiệp nghiệp đeer giúp họ đạt được mục tiêu đề ra. Nhà huấn luyện sẽ tìm ra điểm mạnh nhất trong doanh nghiệp của bạn. Nhà huấn luyện 1:1 (one-to-one) với người chủ  hoặc với ban lãnh đạo của doanh nghiệp tìm ra các giải pháp kinh doanh tốt nhất, hiệu quả nhất. Mục đích chính của họ là giúp người chủ doanh nghiệp hoàn thiện năng lực hơn chứ không chỉ riêng doanh nghiệp của người chủ đó.

Sự khác nhau giữ huấn luyện và tư vấn doanh nghiệp

Cả hai đều nhận phí huấn luyện hoặc tư vấn. ọ ũnHoHọ cũng không phải là nhân viên của doanh nghiệp. Sự khác biệt chính là ở cách tiếp cận và mục tiêu tập trung. Nhà huấn luyện tập trung vào cá nhân người chủ doanh nghiệp, nhà tư vấn thì tập trung vào giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp. Nhà huấn luyện có xu hướng ít ảnh hưởng hữu hình hơn, trong khi đó nhà tư vấn thường ảnh hưởng trực tiếp lên từng cấn đề nhỏ thông qua kinh nghiệm họ có thể áp dụng vào đặc thù riêng trong doanh nghiệp của bạn. Cả nhà huấn luyện và nhà tư vấn đều cung cấp quan điểm nhìn từ bên ngoài đầy mới mẻ đối với doanh nghiệp.

 

Nhiều chủ doanh nghiệp khi bắt đầu kinh doanh khi đối mặt với khó khăn sẽ cần nhà huấn luyện. Nhiều người khác cần làm một việc gì đo cụ thể để tốt hơn, nhưng không có nhu cầu hoặc không muốn thuê thêm nhân viên để thực hiện điều đó thì họ nên gặp nhà tư vấn doanh nghiệp.

 tư vấn doanh nghiệp

Phân biệt giữa huấn luyện (coaching) và tư vấn doanh nghiệp (consulting)

  • Ở huấn luyện doanh nghiệp (coaching), họ sẽ là người đưa ra hướng giải quyết vấn đề cho bạn. Họ có thể bắt đầu với mục tiêu, khát vọng và hoài bão. Vì thế họ thường tập trung hướng giải quyết vấn đề cho sự phát triển tương lai.
  • Còn ở tư vấn doanh nghiệp (consulting), họ chủ yếu giải quyết những vấn đề mà cá nhân đang gặp phải. Họ có sự bắt đầu từ các vấn đề khác nhau. Tư vấn doanh nghiệp sẽ tập trung chủ yếu ở quá khứ đi tìm nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55