SỨC MẠNH CỦA COACHING

COACHING

Sức mạnh của Coaching (khai vấn) chính là Nhanh chóng, trực diện và tùy chỉnh (tailored-solutions) cao đối với từng cá nhân.

Khai vấn là công cụ rất hiệu quả, giúp mỗi người đi nhanh hơn bất cứ công cụ hay hệ thống nào trong hầu hết các vấn đề của cuộc sống. Thay vì áp đặt một quy trình hay đào tạo nào đối với tất cả mọi người – có thể trở nên cứng nhắc & mất thời gian

Khai vấn đi trực diện và khám phá chính xác những vướng mắc và chuỗi hành động cần thực hiện phù hợp do chính người được khai vấn lựa chọn và thiết kế cho bản thân.

Khai vấn cho bạn môi trường tĩnh lặng để kết nối với bản thân; an toàn không phán xét với bất cứ điều gì bạn chia sẻ; đề cao, tin tưởng con người thực sự tốt đẹp và đủ năng lực của bạn có giải pháp cho chính cuộc đời mình

 Lợi ích của Coaching

Lợi ích của Coaching đối với một cá nhân:

 • Cải thiện hiệu suất, mục tiêu và mục tiêu của cá nhân
 • Tăng sự cởi mở với học tập và phát triển cá nhân
 • Tăng khả năng xác định giải pháp cho các vấn đề liên quan đến công việc cụ thể
 • Tăng khả năng chịu trách nhiệm cao hơn
 • Phát triển sự tự nhận thức
 • Cải thiện các kỹ năng hoặc hành vi cụ thể
 • Sự rõ ràng hơn trong vai trò và mục tiêu
 • Cơ hội để sửa chữa những khó khăn về hành vi/ hiệu suất

Lợi ích của Coaching đối với một tổ chức:

 • Tối ưu hóa sử dụng tài năng/ tiềm năng của các cá nhân
 • Thể hiện cam kết với các cá nhân và sự phát triển của họ
 • Hiệu suất/ năng suất tổ chức cao hơn
 • Tăng tính sáng tạo, học tập và kiến ​​thức
 • Thúc đẩy, tạo động lực cho mọi người
 • Tạo điều kiện cho việc áp dụng một phong cách quản lý/ văn hóa mới
 • Cải thiện mối quan hệ giữa mọi người và phòng ban

Bài viết liên quan