TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN LUẬT SƯ TƯ VẤN

5 LÍ DO TI SAO CN LUT SƯ TƯ VN CHO DOANH NGHIP

Các doanh nghiệp đều cần luật sư để giải quyết các vấn đề về thủ tục pháp lý, tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động.

Để doanh nghiệp không ngừng phát triển thì tạo một khung nền tảng pháp lý chặt chẽ, vững mạnh từ những lut sư tư vn là một yếu tố rất quan trọng.

Lut sư giúp doanh nghip gii quyết tt c các th tc pháp lý

Trong ni b doanh nghip: Luật sư tư vấn soạn thảo nội quy, quy chế hoạt động hoạt động chung của doanh nghệp, các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động của nhân viên,…

Th tc liên quan đến các cơ quan nhà nước: Luật sư tư vấn sẽ giải đáp những câu hỏi thắc mắc của doanh nghiệp về vấn đề pháp lý khi đăng ký kinh doanh, mã số thuế, các hợp đồng giữa doanh nghiệp và khách hàng nước ngoài, liên kết kinh doanh với doanh nghiệp nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam,… đảm bảo phù hợp theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Lut sư tư vn giúp doanh nghip gii quyết các tranh chp

Tranh chp ni b: Trong nội bộ doanh nghiệp thường xảy ra các tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông góp vốn, chiếm đoạt tài sản, chế độ chính sách với nhân viên hợp đồng lao động,…

Tranh chp vi khách hàng: Tranh chấp giữa khách hàng và doanh nghiệp làm mất uy tín, danh dự, quyền lợi của hai bên, đặc biệt là doanh nghiệp. Vì vậy, lut sư tư vn luôn là người đứng ra thỏa thuận để giải quyết và bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp.

Tranh chp vi các cơ quan nhà nước: Đối với các cơ quan nhà nước, luật sư tư vấn thường giải quyết các vấn đề về hợp đồng kinh tế, thuế, xuất nhập khẩu, vi phạm hành chính, chính sách Pháp luật về đầu tư bảo hiểm xã hội,… cho doanh nghiệp.

Hn chế được nhng ri ro pháp lý cho doanh nghip

Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp nếu được thuê tư vấn cho doanh nghiệp thì khi cơ quan nhà nước kiểm tra, doanh nghiệp sẽ hạn chế được thấp nhất những rủi ro về xử phạt vi phạm các thủ tục hành chính.

Những kế hoạch mới của doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục pháp lý nếu được luật sư tư vấn sớm thì sẽ có nhiều giải pháp phù hợp nhất, hạn chế được rủi ro trong quá trình thực hiện.

Thuê lut sư giúp gim chi phí, hiu qu công vic cao

Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp nếu thông qua một hợp đồng thuê luật sư cụ thể, rõ ràng thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí thấp mà lại đạt hiệu quả cao hơn.

Các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp rất rộng, chỉ những chuyên gia pháp lý mới có thể am hiểu được hết những quy định của pháp luật về lĩnh vực này, vì vậy, chỉ cần một hợp đồng thuê luật sư, doanh nghiệp sẽ có một đội ngũ luật sư, chuyên viên sẵn sàng đáp ứng ngay khi có yêu cầu

Th hin s chuyên nghip ca doanh nghip

luật sư tư vấn cho doanh nghiệp sẽ thể cách làm việc chuyên nghiệp của doanh nghiệp, phần nào gây ấn tượng tốt đối với khách hàng.

Sự chuyên nghiệp thể hiện trong việc đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và là người có thể đứng ra bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp tại Tòa án.

Với những thương vụ quan trọng, nếu trong quá trình đàm phán có mặt của đội ngũ luật sư tư vấn, am hiểu pháp luật thì hạn chế được những rủi ro pháp lý và thiệt hại. Điều này khiến cho chủ doanh nghiệp cảm thấy tự tin và an tâm hơn.

luật sư tư vấn riêng cho doanh nghiệp sẽ có thể hỗ trợ moi lúc, mọi nơi khi doanh nghiệp cần

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan