TẦM QUAN TRỌNG CỦA HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Huấn luyện doanh nghiệp là gì ?

Huấn luyện (hay coaching) đang là một xu thế mới ở Việt Nam. Huấn luyện được xem là một phương pháp để giúp đỡ người khác rèn luyện, phát triển, học hỏi những kỹ năng mới, đối mặt với thử thách cá nhân, kiểm soát sự thay đổi trong cuộc sống, xây dựng mục tiêu và đạt được thành công.

Huấn luyện là về việc nhận ra những điều tốt đẹp nhất của một người nào đó và khuyến khích họ đưa ra những quyết định để cải thiện cuộc sống của chính mình. Làm việc với một Huấn luyện viên cuộc sống (life coach), hay cao hơn nữa là Huấn luyện

Doanh nghiệp (Business Coach) luôn có hiệu quả trong mọi hoàn cảnh, bất kể là mục tiêu trong cuộc sống cá nhân, nghề nghiệp, bán hàng hoặc trong doanh nghiệp và kinh doanh. Mặc dù có sự khác nhau trong quá trình đào tạo giữa Huấn luyện viên cuộc sống, Huấn luyện Doanh nghiệp và những hình thức huấn luyện tương tự khác, nhưng về cơ bản, huấn luyện đều có những nguyên tắc giống nhau.

Tầm quan trọng của huấn luyện

Hiện nay, công việc huấn luyện đã trở nên hấp dẫn hơn những gì được diễn tả và phát triển hơn mức mà người ta biết đến. Huấn luyện viên khơi gợi để khách hàng tự nhìn nhận vấn đề của mình hơn là chỉ dẫn việc họ nên làm. Một trong những nguyên tắc cơ bản của huấn luyện là không có sự phán xét hay chỉ trích những gì đã xảy ra trong quá khứ mà hướng về phát triển tiềm năng, về tương lai.

Huấn luyện viên được thuê với rất nhiều lý do đa dạng khác nhau chẳng hạn như: để giúp gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp phát triển nhanh và thịnh vượng hơn, để người chủ doanh nghiệp có nhiều thời gian hơn, để thăng tiến nhanh hơn trên những nấc thang nghề nghiệp, để tìm thấy sự hài lòng trong công việc, để cải thiện những mối quan hệ với gia đình và bạn đời, để học hỏi các kỹ năng, để đạt được những giá trị tinh thần trong cuộc sống, hay đơn giản bắt nguồn từ mong muốn xử lí các vấn đề.

Các loại hình huấn luyện

Huấn luyện tập trung giúp con người phát triển và trưởng thành hơn trong những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Điều này dẫn đến sự chuyên biệt hóa của từng huấn luyện viên với mục đích hỗ trợ chuyên sâu khách hàng đạt được những mục tiêu cụ thể, bao gồm:

  • Huấn luyện cá nhân (personal coach) hay Huấn luyện cuộc sống (life coach)
  • Huấn luyện nghề nghiệp – hỗ trợ sự thăng tiến và lựa chọn một công việc thích hợp (career coach)
  • Huấn luyện tinh thần, tâm linh (spirit coach)
  • Huấn luyện cho cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái (parent coach)
  • Huấn luyện phát triển kỹ năng nói trước công chúng (public speaking coach)
  • Huấn luyện về phát triển các kỹ năng lãnh đạo và điều hành (leadership coach)
  • Huấn luyện trong bán hàng (sale coach)
  • Huấn luyện chuyên dùng trong doanh nghiệp (business coach) và huấn luyện dành riêng cho các giám đốc và các nhà lãnh đạo (executive coach)

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan