Thất bại là một công cụ mạnh mẽ để thành công

Sai lầm, nhầm lẫn và thất bại đều là một cơ hội học tập. Quá khứ chỉ đang đào tạo và dùng thất bại để chuẩn bị cho bạn trong tương lại ( Haden , 2020)

Trong một bài viết gần đây trên Inc.com của Jeff Haden, có nêu chi tiết một nghiên cứu minh họa việc học hỏi có giá trị từ những sai lầm hoặc thất bại là chất xúc tác để thay đổi bạn tốt hơn. Thật lạ là, mọi người có xu hướng thích thú và chú ý khi họ nghe về những cuộc đấu tranh hoặc thất bại mà bạn đã vượt qua, nhiều hơn hơn so với khi bạn chỉ thể hiện thành công của mình.

Khoa học đã chứng minh giá trị của việc chia sẻ thất bại để người khác có thể học hỏi: Thông tin tiêu cực khiến người ta chú ý  nhiều hơn thông tin tích cực. Thông tin tiêu cực được  xử lý sâu hơn và  thông tin tiêu cực được ghi nhớ lâu hơn (Haden, 2020)

Tạp chí Harvard Business Review đã báo cáo lý do tại sao một nền văn hóa trong một tổ chức và sẵn sàng học hỏi từ thất bại là mạnh mẽ . Sự khôn ngoan của việc học hỏi từ thất bại là không thể thay đổi. Tuy nhiên, các tổ chức làm điều đó rất hiếm. Khoảng cách này không phải do thiếu sự cam kết trong việc học tập  (Edmondson, 2011) . Giáo sư Edmondson, xác định một loạt các thất bại của Google, giúp minh họa rằng tất cả các thất bại không phải đều xấu.

Mặc dù có những trường hợp mà một nhà lãnh đạo cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ và người chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc không phát hiện ra các quy trình bị phá vỡ, không phải mọi sai lầm hay thất bại đều cần phải mổ xẻ sâu. Trong các bài báo của Giáo sư Edmondson, bà phác thảo các thất bại ;

Đáng trách:

  • Sự lệch lạc
  • Vô tâm
  • Thiếu khả năng

Trung tính:

  • Quá trình không phù hợp
  • Nhiệm vụ thử thách
  • Quá trình phức tạp

Đáng khen ngợi:

  • Tính không chắc chắn
  • Kiểm định giả thuyết
  • Thử nghiệm thăm dò

Phản ứng ngay lập tức để tìm sự đổ lỗi và xác định ai là người chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai lầm hoặc thất bại nào trong một tổ chức, làm xói mòn niềm tin và năng lượng của công ty. ActionCOACH xác định ‘Điểm quyền lực’ là nơi then chốt nơi các nhà lãnh đạo có thể chọn kiểm soát và trở thành nhà lãnh đạo tiêu cực hoặc tích cực. Những nhà lãnh đạo chọn hoạt động trên ‘Điểm quyền lực’ thể hiện ba đặc điểm; Dự đoán, quyền sở hữu và trách nhiệm. Những người chọn Đổ lỗi, Bao biện và Từ chối vẫn mòn mỏi dưới ‘Điểm quyền lực’.

Thể hiện sự sẵn sàng thừa nhận và chấp nhận trách nhiệm cho những sai lầm là một công cụ mạnh mẽ. Chia sẻ việc học hỏi về bất kỳ sai lầm hay thất bại nào không chỉ cho thấy tính nhân văn của người lãnh đạo, nó còn cho phép người khác học hỏi và trưởng thành. Nó củng cố hành vi mong muốn và làm giảm đi sự kỳ thị của việc phạm sai lầm.

Tạo ra một môi trường mà những sai lầm (trong vùng đáng khen ngợi) được coi là tích cực không dễ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ văn hóa học tập của công ty có thể được chuyển đổi cho bất kỳ công ty nào. Thay vì tập trung vào ai đã làm gì, tập trung vào điều gì dẫn đến kết quả và cách cải thiện các quy trình và hệ thống để tránh lỗi tương tự trong tương lai, có thể tiếp sức và củng cố tổ chức của bạn.

Các nhà lãnh đạo chỉ có thể tạo ra và củng cố một nền văn hóa chống lại trò chơi đổ lỗi và khiến mọi người cảm thấy thoải mái cũng như học hỏi từ những thất bại. (Edmondson, 2011) . Kiểm tra và đo lường, thử nghiệm và phát hiện lỗ hổng  cho phép một tổ chức thực hiện thay đổi có ý nghĩa và gia tăng mà không làm mất tinh thần của nhóm. Edmondson giải thích thêm, làm thế nào các nhà lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi, họ nên nhấn mạnh rằng các tổ chức của họ phát triển sự hiểu biết rõ ràng về những gì đã xảy ra, không phải là của những người đã làm điều đó. Điều này đòi hỏi phải báo cáo thất bại liên tục, nhỏ và lớn; phân tích một cách có hệ thống chúng; và chủ động tìm kiếm cơ hội để thử nghiệm.

Bạn phải tự hỏi mình là người lãnh đạo tổ chức của bạn như thế nào?  Bạn cảm thấy thế nào khi mắc lỗi và làm thế nào để bạn áp dụng việc học một quyết định không theo cách bạn mong đợi? Nếu bạn nhất quán và minh bạch với những thiếu sót và sai lầm của mình, nhóm của bạn sẽ bắt đầu hiểu rằng một lỗi sai không có nghĩa là kết thúc.

Hãy xem xét một số tiến bộ nhất đối với nhân loại đã trải qua thử thách gian khổ và sai sót sau thử nghiệm. Đưa một người lên mặt trăng; phát minh đèn điện và bay đều được thử nghiệm và đo lường một cách có phương pháp. Phân tích cẩn thận về những thất bại đã giúp định hình bài kiểm tra tiếp theo, bước tiến lớn tiếp theo cho loại người. Đã đến lúc  chấp nhận rằng thất bại là điều không thể thiếu . Bạn có thể học được gì? Bạn có thể cải thiện điều gì? Bạn có thể làm gì nếu bạn bắt đầu nhìn nhận thất bại với ánh sáng tích cực hơn?

Thành công thật sự chỉ có thể đến, sau khi bạn đã mắc đủ các sai lầm cần có.

 

Biên dịch từ ActionCOACH.com

Bài viết liên quan