fbpx

TÌM HIỂU NGHỀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Một nhà tư vấn tài chính là một người cố vấn chuyên nghiệp giúp khách hàng tạo ra một kế hoạch cho tình trạng kinh doanh tổng thể của họ.

Định nghĩa nhà tư vấn tài chính

Các nhà Consultant Financial làm việc với khách hàng của họ để hiểu rõ hơn về tài sản của họ và những gì họ muốn những giá trị đó mang lại cho họ trong tương lai. Ví dụ: nếu khách hàng muốn tiết kiệm để nghỉ hưu, nhưng không chắc chắn về cách thức, nhà tư vấn tài chính có thể đề xuất loại tài khoản hưu trí để sử dụng, đề xuất các khoản đầu tư cụ thể và trả lời câu hỏi về số tiền cần tiết kiệm.

Tùy thuộc vào đào tạo, kiến ​​thức nền và cấp chứng chỉ của họ, các nhà tư vấn tài chính có thể hỗ trợ khách hàng với các nhu cầu chuyên biệt hơn như khai thuế và bảo hiểm.

Consultant Financial làm gì?

Các nhà Consultant Financial xem xét bức tranh toàn cảnh về đời sống tài chính của khách hàng, bao gồm các khoản nợ, tài sản, chi phí và thu nhập, để giúp khách hàng xác định những mục tiêu đó nên là gì. Các nhà tư vấn  có giấy phép phù hợp cũng có thể quản lý các khoản đầu tư của khách hàng của họ.

Các loại dịch vụ mà bạn nhận được từ một nhà tư vấn cũng sẽ phụ thuộc vào loại nhà tư vấn mà bạn làm việc. Có ba lựa chọn chính cho những khách hàng đang tìm kiếm:

  1. Robo Advisor dịch theo nghĩa đen là “cố vấn robo“: Robo Advisor là những nền tảng kĩ thuật số cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính tự động dựa trên thuật toán mà không cần hoặc cần rất ít sự giám sát của con người.
  2. Dịch vụ lập kế hoạch trực tuyến: cung cấp cả quản lý đầu tư và các hình thức tư vấn tài chính khác. Nếu bạn cần lập kế hoạch tài chính toàn diện hơn là chỉ quản lý đầu tư, dịch vụ lập kế hoạch tài chính trực tuyến sẽ ít tốn kém hơn so với tư vấn trực tiếp.
  3. Các nhà tư vấn hoặc cố vấn tài chính trực tiếp: có xu hướng tốn kém nhất, nhưng việc phát triển mối quan hệ với cùng một cố vấn trong nhiều năm có thể có lợi. Một cố vấn trực tiếp có thể tìm hiểu tính cách của bạn, gia đình và cộng đồng của bạn. Đó có thể là nguồn khi bạn mua nhà, tiết kiệm cho hưu trí hoặc tìm cách trả học phí đại học cho con bạn.

 

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55