TÌM HIỂU TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

1.Định nghĩa

Từ điển định nghĩa một nhà tư vấn doanh nghiệp là “một chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể, người làm việc như một cố vấn cho một công ty hoặc cho một cá nhân khác.” Nghe có vẻ khá mơ hồ, phải không?

Một nhà tư vấn kinh doanh tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện và giáo dục doanh nghiệp. Họ làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp về việc phát triển kế hoạch kinh doanh, xác định nhu cầu tiếp thị và phát triển các kỹ năng cần thiết để làm chủ doanh nghiệp.

Các trách nhiệm bổ sung bao gồm:

 • Hỗ trợ xác định nhu cầu tiếp thị và phát triển chiến lược để tăng nhận thức về thương hiệu, thu hút khách hàng
 • Giáo dục và cung cấp các nguồn lực về công nghệ thông tin, bán hàng và các quy định kinh doanh
 • Xác định nguồn tài trợ và xin các khoản vay để tài trợ cho doanh nghiệp
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh chiến lược với các mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn
 • Rà soát kế toán và ngân sách và đưa ra các đề xuất để cải thiện
 • Tạo ra các phương thức tuyển dụng và đào tạo để mang lại những ứng viên đủ tiêu chuẩn

2.Kỹ năng mà các nhà tư vấn doanh nghiệp cần:

 • Khả năng lãnh đạo:  Một nhà tư vấn kinh doanh sẽ cần phải là một nhà lãnh đạo giỏi. Ngoài việc dẫn dắt doanh nghiệp đi đến thành công, nhà tư vấn kinh doanh phải giành được sự tin tưởng và lòng trung thành của các thành viên khác trong nhóm. Họ cũng sẽ cần đưa ra định hướng để đảm bảo tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.
 • Tư vấn:  Kỹ năng tư vấn rất quan trọng trong vai trò tư vấn kinh doanh. Khác với hình thức lãnh đạo truyền thống, chuyên gia tư vấn làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp để đào tạo và giáo dục họ về thực hành kinh doanh.
 • Giải quyết vấn đề:  Khi đối mặt với thách thức, nhiều chủ doanh nghiệp kêu gọi các nhà tư vấn kinh doanh giúp đỡ để đưa ra các chiến lược mới. Các nhà tư vấn sử dụng khả năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ để xác định nguồn gốc của vấn đề và đưa ra một giải pháp duy nhất.

 • Đánh giá phân tích:  Các nhà tư vấn kinh doanh có liên quan đến tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, bao gồm cả tài chính. Họ phải có kỹ năng phân tích mạnh mẽ để lập ngân sách và lập kế hoạch.
 • Sáng tạo:  Các nhà tư vấn kinh doanh được kỳ vọng sẽ đưa ra một cái nhìn mới mẻ về một kế hoạch kinh doanh đã có. Ý thức về tư duy sáng tạo rất hữu ích khi làm việc với các doanh nghiệp mới hoặc vượt qua một thách thức kinh doanh.

 

 

Bài viết liên quan