TÌM HIỂU VỀ CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP

Ngày nay, chuyên gia tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp đang ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trên thị trường. Khi lằn ranh giữa các quốc gia được xóa mờ, các doanh nghiệp càng chịu sự cạnh tranh. Nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một chiến lược vững chắc, bài bản và chi tiết. Chính điều này đã đòi hỏi các doanh nghiệp cần có chuyên gia tư vấn đồng hành.

Chiến lược kinh doanh và Tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp là gì?

Về cơ bản, chiến lược kinh doanh được xem như nền móng, là cách xác định mục tiêu và phương hướng của hoạt động kinh doanh của đơn vị kinh doanh. Nó được xác định theo thời gian (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) và được áp dụng triệt để giúp cho doanh nghiệp bền vững, phát triển. Và nếu doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, doanh nghiệp sẽ có nhiều chiến lược kinh doanh cụ thể khác nhau.

Tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp là quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp để đánh giá, phân tích thực trạng doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, đề ra những định hướng, con đường giúp doanh nghiệp phát triển và bứt phá.

Vai trò của chuyên gia tư vấn chiến lược đối với doanh nghiệp của bạn

Hơn ai hết, chuyên gia tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp phải là người có khả năng đánh giá, nhận định và đưa ra những giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp cải thiện thực tại, đề ra chiến lược, mục tiêu và kế hoạch cho đội ngũ.

Nếu ví lãnh đạo của một doanh nghiệp như Lưu Bị, thì chuyên gia tư vấn chiến lược lúc này đóng vai trò như Gia Cát Khổng Minh. Họ chính là người luôn song hành cùng người đứng đầu, quan sát và đánh giá một cách khách quan, kết hợp với nền tảng hiểu biết, kinh nghiệm bản thân để đề xuất những chiến lược, kế hoạch thực thi nhằm hướng đến mục tiêu, tầm nhìn. Chính vì vậy, chuyên gia tư vấn chiến lược có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là trong những giai đoạn mang tính chất quyết định như: doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng nền tảng để phát triển bền vững, có nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp, nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, mua bán – sáp nhập doanh nghiệp (M&A)…

Các chuyên gia tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp đã mang đến thay đổi như thế nào?

Các chuyên gia thường đưa ra các quyết định quan trọng từ nhiều góc độ, hỗ trợ cho nhà quản lý và doanh nghiệp giải các bài toán kinh doanh đau đầu. Doanh nghiệp của bạn sẽ được kiểm soát và giải quyết các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, các chuyên gia còn mang đến các giải pháp hữu ích, chuyên sâu cho doanh nghiệp.

Chẳng hạn như hậu sáp nhập, vấn đề xung đột văn hóa khiến doanh nghiệp rơi vào thế khó. Hai nền văn hóa khác nhau xuất phát từ hai tập thể khác nhau không thể tìm ra được tiếng nói chung. Lúc này, sự hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp sẽ là giải pháp tối ưu. Bởi nếu việc dung hòa văn hóa được định hướng và chỉ đạo từ lãnh đạo của doanh nghiệp nào cũng sẽ vấp phải rào cản tâm lý từ doanh nghiệp còn lại. Lúc này, sự khách quan từ những đánh giá, phân tích chuyên sâu của chuyên gia tư vấn chiến lược sẽ dung hòa những đặc trưng văn hóa tốt nhất của hai chủ thể, tạo sự tổng hòa thống nhất.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan