TÌM HIỀU VỀ NGHỀ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP

Chuyên gia tư vấn chiến lược là ai và công việc của họ là gì?

Các nhà tư vấn chiến lược kinh doanh, đôi khi được gọi là nhà tư vấn và phân tích quản lý, đánh giá và chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các tổ chức nhà nước và tư nhân nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, mở rộng kinh doanh hoặc tăng lợi nhuận.

Chuyên gia tư vấn chiến lược kinh doanh, họ là ai?

Giống như tất cả các nghề nghiệp, nghềnày có những yêu cầu nhất định đối với các chuyên gia tư vấn chiến lược kinh doanh. Nếu bạn muốn biết cách trở thành một nhà tư vấn chiến lược, bạn có thể muốn xem xét trình độ học vấn, kinh nghiệm và các kỹ năng chính mà nhà tuyển dụng tìm kiếm. Nghề tư vấn lập kế hoạch chiến lược yêu cầu bằng Cử Nhân hoặc Thạc sĩ và cao hơn, thường là về các lĩnh vực kế toán, kinh tế hoặc kinh doanh. Các bằng cấp bổ sung bao gồm kinh nghiệm quản lý kinh doanh sâu rộng, bao gồm cả kinh nghiệm. Nhiều khách hàng thích các ứng viên có chuyên môn trong một ngành cụ thể, chẳng hạn như tài chính, chăm sóc sức khỏe và công nghệ thông tin. Kỹ năng phân tích và giao tiếp là cần thiết để thành công với tư cách là một nhà tư vấn lập kế hoạch chiến lược.

Các nhà phân tích quản lý thường làm việc cho chính họ hoặc một dịch vụ tư vấn; rất ít người làm việc toàn thời gian cho một công ty riêng lẻ. Những người tự kinh doanh sẽ linh hoạt hơn với lịch trình của họ nhưng cũng sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì cơ sở khách hàng mạnh mẽ. Một nhà tư vấn chiến lược kinh doanh làm việc trong môi trường văn phòng và phân chia thời gian của họ giữa văn phòng cơ sở tại nhà của họ và địa điểm của khách hàng.

 

Công việc của một nhà tư vấn chiến lược

Một nhà tư vấn hoạch định chiến lược giúp các tổ chức xác định và phát triển các chiến lược kinh doanh trong tương lai để đáp ứng các mục tiêu dài hạn của họ. Công việc này thường là nghiên cứu xu hướng thị trường và những phát triển trong tương lai có thể ảnh hưởng đến chiến lược này. Các nhiệm vụ khác bao gồm phỏng vấn các thành viên trong nhóm lập kế hoạch, phân tích môi trường hoạt động, nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh chính của công ty, phát triển các kịch bản tiềm năng trong tương lai và tạo các báo cáo chi tiết. Trách nhiệm chính xác của một nhà tư vấn lập kế hoạch chiến lược rất khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng lao động và khách hàng của họ.

Nhiệm vụ chính của nhà tư vấn chiến lược là đưa ra một lời khuyên chiến lược về một chủ đề quản lý nhất định. Một số hoạt động bao gồm thu thập dữ liệu thông qua nghiên cứu tại bàn, khảo sát và / hoặc phỏng vấn, kiểm tra giả thuyết, phân tích dữ liệu, thiết lập đề xuất và sau đó trình bày lời khuyên cho ban quản lý khách hàng. Việc thực hiện chiến lược – được gọi là ‘thực thi chiến lược’ – bao gồm việc chuyển các chiến lược thành kế hoạch hành động và thực hiện các kế hoạch này trong tổ chức, bao gồm các lĩnh vực như quản lý dự án và thực hiện lợi ích.

So với các lĩnh vực khác trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn chiến lược có một số đặc điểm khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở vai trò của các nhà tư vấn chiến lược trong chuỗi giá trị tư vấn. Các nhà chiến lược nói chung chỉ hỗ trợ giai đoạn ‘Tư vấn Chiến lược’ của các dự án; sự tham gia của họ vào giai đoạn ‘Thực thi’ bị hạn chế, thường là ở các giai đoạn ban đầu hoặc các lĩnh vực chiến lược đòi hỏi tính liên tục trong suốt quá trình chuyển đổi. Một khi chuyển sang các dịch vụ thực hiện quy mô đầy đủ thì các công ty tư vấn chiến lược hoàn toàn không tham gia.

Nguồn Internet

 

 

Bài viết liên quan