fbpx

TÌM HIỂU VỀ NGHỀ TƯ VẤN QUẢN LÝ RỦI RO DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Chuyên gia tư vấn quản lý rủi ro là gì? Một nhà tư vấn quản lý rủi ro có thể làm gì cho doanh nghiệp của bạn?

Chuyên gia tư vấn quản lý rủi ro là người cố vấn giúp các tổ chức và cá nhân đánh giá rủi ro của họ và phát triển một kế hoạch để giảm thiểu rủi ro của họ.

Mặc dù quản lý rủi ro rất phức tạp và không có một quy trình nào mà tất cả các nhà tư vấn sử dụng, nhưng có những phương pháp thông thường mà các nhà tư vấn quản lý rủi ro sử dụng để giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi rủi ro.

tư vấn quản lý rủi ro

Khám phá rủi ro 

Ngay cả khi doanh nghiệp của bạn nằm trong một ngành công nghiệp lớn, không có công ty nào cạnh tranh với công ty của bạn. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp của bạn có một giá trị cụ thể mà doanh nghiệp mang lại cho thị trường, nếu không, doanh nghiệp này sẽ không tồn tại. Bạn có các quy trình và thủ tục dành riêng cho doanh nghiệp của bạn và một loạt rủi ro mà không công ty nào khác có.

Những rủi ro duy nhất này cần được phát hiện và đánh giá cẩn thận. Từ việc thiết kế sản phẩm / dịch vụ của bạn cho đến quá trình giao hàng cuối cùng, Mỗi bước trong chuỗi cung ứng và hành trình của khách hàng đều cần được đánh giá rủi ro.

Phát hiện và liệt kê các rủi ro kinh doanh khác nhau của bạn được cho là bước quan trọng nhất trong quy trình quản lý rủi ro. Những rủi ro bạn không mong đợi thường sẽ làm tổn thương bạn nhiều hơn những rủi ro bạn mong đợi.


Đánh giá mức độ nghiêm trọng

Khi bạn đã liệt kê ra các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật khác nhau mà doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn có thể phải đối mặt, bây giờ bạn cần phải ưu tiên đối phó với từng rủi ro theo tác động của nó.

Không phải tất cả các rủi ro đều được tạo ra như nhau; mối đe dọa trộm cắp vặt ít nghiêm trọng hơn đáng kể so với mối đe dọa của một vụ kiện về cơ quan xây dựng. Mọi doanh nghiệp nên biết các mối đe dọa đối với tổ chức của mình, nhưng quan trọng hơn, mọi doanh nghiệp nên xác định những rủi ro đáng kể nhất và có thể xảy ra nhất có thể xảy ra.


Lập kế hoạch

Khi bạn biết rủi ro kinh doanh của mình và những mối đe dọa nào có thể có tác động đáng kể, bây giờ bạn có thể lập một kế hoạch để bảo vệ doanh nghiệp của mình. Kế hoạch mà bạn và nhà tư vấn quản lý rủi ro của bạn tạo ra không cần phải phức tạp. Nó thường có thể liên quan đến việc giảm thiểu một rủi ro cụ thể hoặc chỉ chọn mua bảo hiểm để bảo hiểm rủi ro.

Ví dụ, nếu bạn là một công ty sản xuất thiết kế và sản xuất các sản phẩm y tế, một sản phẩm bị lỗi có thể là một thảm họa. Một quy trình kiểm soát chất lượng mới bên cạnh việc mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm gần như có thể loại bỏ tác động tài chính của một vụ kiện sản phẩm lỗi.


Thực hiện

Bây giờ bạn đã phát hiện ra rủi ro của mình, đánh giá mức độ nghiêm trọng của chúng và lập kế hoạch hành động, bây giờ phải làm sao? Bạn phải thực hiện kế hoạch đó trong các thực hành hàng ngày của bạn. Thông thường, điều này liên quan đến sự thay đổi trong văn hóa, chẳng hạn như nhận thức về an toàn cần bắt đầu với bạn, với tư cách là người lãnh đạo công ty của bạn.

Việc thực hiện một kế hoạch quản lý rủi ro có thể mất nhiều thời gian và công sức, nhưng ngay cả một kế hoạch được thực hiện từng phần vẫn tốt hơn là không có. Nếu bạn có thể giảm thiểu rủi ro nghiêm trọng dù chỉ một chút, thì dự án xứng đáng với thời gian của bạn.


Đánh giá

Sau khi thực hiện kế hoạch của mình, bạn cần đánh giá hiệu suất của nó theo thời gian. Hãy tự hỏi bản thân 3 câu hỏi sau đây: 

Bạn có thấy một sự cải thiện do kế hoạch của bạn?

Bạn có thể định lượng sự cải thiện theo bất kỳ cách nào không?

Tất cả các trường hợp xảy ra đều được bảo hiểm chi trả hay được thanh toán bằng tiền?

Đối với các tổ chức lớn, rủi ro có thể được theo dõi dễ dàng hơn nhiều do lịch sử tai nạn có sẵn và có ý nghĩa thống kê. Đối với một doanh nghiệp quy mô nhỏ, hầu hết thời gian là để tránh một khoản lỗ tiềm ẩn và khó xác định hơn. Dù bằng cách nào, hãy tìm hiểu xem việc thực hiện kế hoạch của bạn có mang lại lợi ích cho sự thịnh vượng của công ty bạn hay không.


Cải thiện và sửa đổi hàng năm

Cũng như các hoạt động kinh doanh khác của bạn, các thay đổi về quản lý rủi ro của bạn phải tuân theo cùng một quy trình cải tiến liên tục. Nếu bạn không cải thiện kế hoạch của mình khi doanh nghiệp của bạn thay đổi và phát triển, cấu trúc quản lý rủi ro của bạn sẽ tụt hậu.

Rủi ro luôn phát triển, và những tiến bộ trong lĩnh vực này sẽ gây ra rủi ro mới xuất hiện ở lĩnh vực khác. Một ví dụ tuyệt vời về điều này là với những tiến bộ trong công nghệ. Với những hiệu quả mà công nghệ có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn, hãy đến với những hoạt động tiếp xúc mới và phát triển. Mối đe dọa về rủi ro mới xuất hiện không chỉ giới hạn ở công nghệ, mà nó được bao hàm trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp của bạn; Đừng coi quản lý rủi ro như một quá trình “đặt nó và quên nó đi”.

Đảm bảo rằng bạn đánh giá liệu các kế hoạch quản lý rủi ro của bạn có bắt kịp với những tiềm năng mới trong ngành của bạn và nền kinh tế nói chung hay không.

tư vấn quản lý rủi ro

Nguồn Internet

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55