TÌM HIỂU VỀ TƯ VẤN MARKETING (PHẦN 1)

TÌM HIỂU VỀ CHUYÊN GIA TƯ VẤN MARKETING? HỌ LÀ AI?  

Tư vấn Marketing là gì?

Một nhà Tư vấn Marketing có trách nhiệm xác định các chiến lược tiếp thị, xác định thông điệp phù hợp nhất và thực hiện các chiến lược này cho doanh nghiệp. Một nhà tư vấn tiếp thị hoạt động như một cố vấn bên ngoài cho các doanh nghiệp để lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược tiếp thị. Họ hiểu những gì khách hàng cần và phân tích mọi thứ với chuyên môn tuyệt vời.

Họ nghiên cứu hồ sơ và hoạt động của công ty để hiểu nhu cầu tiếp thị của công ty và tiến hành nghiên cứu tiếp thị để xác định xu hướng ngành và cơ hội thương mại. Các nhà Tư vấn Marketing luôn cập nhật các xu hướng trong tiếp thị truyền thông xã hội, tiếp thị trực tuyến và tiếp thị phản hồi trực tiếp. 

Tư vấn Tiếp thị có thể tự kinh doanh hoặc làm việc tại một công ty. Do đó, vai trò của các nhà tư vấn khác nhau giữa các công ty và cũng từ dự án này sang dự án khác. Và điều này là do mỗi doanh nghiệp có những mục tiêu và thách thức riêng.

tư vấn Marketing
Vai trò của Chuyên gia Tư vấn Marketing

Tùy thuộc vào các lĩnh vực bán hàng cũng như thị trường mục tiêu, các Chuyên gia Tư vấn Marketing sẽ đóng các vai trò khác nhau:

Triển khai các hoạt động, kế hoạch và chiến lược trên toàn công ty

 • Tiến hành nghiên cứu với các nguồn chính và phụ, phỏng vấn nhân viên, khảo sát người tiêu dùng và lấy các kết quả đó để hiểu doanh nghiệp.
 • Phát hiện các vấn đề và tìm giải pháp để khắc phục chúng.
 • Hiểu đối thủ cạnh tranh của bạn và những nguy cơ trên thị trường của bạn.
 • Thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu cho ban lãnh đạo cao nhất.
 • Củng cố văn hóa của một tổ chức làm việc dựa trên tầm nhìn, giá trị hoặc truyền thông nội bộ của tổ chức.
 • Làm việc với bộ phận nhân sự để sắp xếp các nỗ lực xây dựng thương hiệu và tiếp thị tuyển dụng của họ với các nhân viên tiềm năng.
 • Quản lý các sự kiện hoặc các dự án truyền thông nội bộ.
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động mới.

Sản phẩm và dịch vụ

 • Đưa ra đề xuất cho sự phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Sử dụng các mô hình phương pháp nghiên cứu (nhóm tập trung, phỏng vấn sâu, nghiên cứu định lượng, v.v.) và phương pháp thống kê để kiểm tra các đổi mới và trình bày các phát hiện cho khách hàng để lấy ý kiến ​​phản hồi.
 • Quản lý kết quả tái thương hiệu hoặc tái thương hiệu của công ty, sản phẩm.

Chiến dịch tiếp thị và tạo khách hàng tiềm năng

 • Đánh giá các chiến dịch tiếp thị hiện tại.
 • Tìm các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số tốt nhất (Tiếp thị qua email, Truyền thông xã hội, PPC, SEO, SEM, v.v.) và tối ưu hóa để mang lại ROI nhanh hơn.
 • Đề xuất các ứng dụng và nền tảng có thể hỗ trợ quá trình tiếp thị, giám sát và chiến dịch của các công ty.

tư vấn Marketing

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan