TỔNG QUAN VỀ BUSINESS CONSULTANT

TỔNG QUAN VỀ BUSINESS CONSULTANT

Business Consultant là gì?

Business Consultant (Hay còn gọi là chuyên viên tư vấn Doanh Nghiệp) chính là người chịu trách nhiệm trong việc tăng trưởng Doanh thu và Khách hàng của công ty và là một trong những vị trí quan trọng nhất của công ty.

Đây là những người chuyên gia lên ý tưởng, kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của các doanh nghiệp là khách hàng nhằm thúc đẩy tối đa các hoạt động kinh doanh của đối tác. Từ đó thu lại được các khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Công vic ca một Business Consultant

 • Xác thực nhu cầu và độ phù hợp của các khách hàng khi nhận được đăng ký tư vấn doanh nghiệp
 • Phân tích các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình quản trị và vận hành doanh nghiệp
 • Đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp qua việc thuyết trình và Demo
 • Thương lượng phương án hợp tác và triển khai công nghệ
 • Phối hợp cùng bộ phận triển khai nhằm đảm bảo giải pháp công nghệ được ứng dụng thành công cho khách hàng
 • Mở rộng mạng lưới quan hệ với các cấp quản lý và giám đốc của các doanh nghiệp

V trí Business Consultant cn các t cht

 • Tư duy cởi mở , chủ động và ham học hỏi
 • Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt
 • Kỹ năng research
 • Khả năng tư duy và giải quyết vấn đề
 • Tinh thần cạnh tranh, quyết đoán trong công việc

Bài viết liên quan