TOP COACH WITH THE HIGHEST REVENUE OF JANUARY 2022 

⚜ Văn Phòng ActionCOACH Vietnam xin chúc mừng thành tích mà những Nhà huấn luyện có tên trong bảng xếp hạng tháng 01/2022!
Trân trọng vinh danh tất cả Anh/Chị.
1️⃣ Leo Võ Thái Lâm – CBD Firm
2️⃣ Jolie Đỗ Thị Hướng Dương – Doanh Chủ Firm
3️⃣ Richard Hoàng Văn Tình – CBD Firm
4️⃣ Maya Nguyễn Kim Anh – Hanoi West Firm
5️⃣ Brian Lê Minh Tuấn – Doanh Chủ Firm
6️⃣ Tony Thái Thành Sơn – CBD Firm
7️⃣ Rita Tô Quý Ngọc Châu – CBD Firm
8️⃣ Kaka Lê Ngọc Đăng – CBD Firm
9️⃣ Emmy Lê Thị Hải – CBD Firm
? Martin Nguyễn Hải Đăng – CBD Firm
————————————————————————–
Trân trọng,
Văn Phòng ActionCOACH VIETNAM
Địa chỉ: 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: +84 287 107 7979 (line 2)

Bài viết liên quan