TƯ VẤN 4 BƯỚC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Làm sao để đạt các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra? Làm sao để có giải pháp cho các vấn đề của doanh nghiệp? Nhóm của bạn có thể có những ý kiến khác nhau về cách giải quyết vấn đề hoặc tìm ra giải pháp mới. Tuy nhiên thay vì mò mẫm trong bóng tối, hãy làm theo bốn bước đơn giản sau để giải quyết các vấn đề và đạt được các mục tiêu kinh doanh của bạn.

1. Phân tích tình hình hiện tại

Nắm rõ tình hình hiện tại là việc làm đầu tiên. Nói nôm na là phải biết mình là ai và biết mình đang ở đâu. Nếu như bạn nắm được bức tranh lớn và toàn cảnh về tình hình hiện tại, nó sẽ giúp ích cho bạn ở những phần tiếp theo.

2. Thiết kế, hình dung ra tương lai lý tưởng

Tiếp theo, hãy hình dung hoặc thiết kế ra tương lai lý tưởng mà bạn muốn đến.

Bạn muốn ở đâu? Điều gì nên xảy ra? Nhưng làm thế nào để bạn thực sự đạt được lý tưởng? Đó là nơi mà công việc khó khăn đến.

3. Xác định lỗ hổng và định hình giải pháp phù hợp

Hoàn thành hai bước đầu tiên, giờ là lúc kết hợp chúng lại với nhau. Giữa hai bức tranh này, bạn sẽ phải xác định, phân tích những lỗ hổng, và định hình giải pháp phù hợp. Sau đó, bạn sẽ phải quyết định giải pháp nào sẽ thu hẹp khoảng cách hiệu quả nhất.

4. Bắt tay vào hành động

Sau khi đã vạch ra những cách có thể để thu hẹp khoảng cách và quyết định cách nào là tốt nhất, bạn cần phải thuyết phục những người khác trong tổ chức của mình hành động theo giải pháp đó.

Những thay đổi mà bạn thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến các nhóm và bộ phận khác, do đó, điều quan trọng là phải đưa ra một kế hoạch. Thiết lập một chiến lược rõ ràng và các mục tiêu hành động để giúp bạn hiện thực hóa quá trình chuyển đổi của mình.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan