TƯ VẤN CÁCH XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP

Năng lực cốt lõi là việc xác định các sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng và khả năng mang lại lợi thế cho doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh. Nói cách khác, năng lực cốt lõi của doanh nghiệp là lợi thế cạnh tranh mà không đối thủ nào có thể cung cấp hoặc tái tạo một cách hợp lý.

Xác định năng lực cốt lõi của công ty bạn – bao gồm các sản phẩm cốt lõi và các lợi thế cạnh tranh hấp dẫn nhất – là một chiến lược kinh doanh quan trọng để chứng minh giá trị của bạn với cả khách hàng mới và khách hàng lâu năm. Khi bạn biết năng lực cốt lõi của doanh nghiệp, tốt hơn bạn có thể tạo dựng danh tiếng mạnh mẽ cho doanh nghiệp của mình, tiếp thị và phát triển doanh nghiệp bằng cách thu hút khách hàng mới.

3 đặc điểm chính của năng lực cốt lõi

– Nó phải cung cấp giá trị vượt trội (ví dụ: lợi ích) cho khách hàng hoặc người tiêu dùng.

– Nó sẽ cung cấp khả năng tiếp cận nhiều loại thị trường.

– Nó không nên dễ dàng sao chép hoặc bắt chước.

Các tác giả trích dẫn Honda để minh họa khái niệm này. Theo họ, năng lực cốt lõi của Honda về động cơ và tàu điện đã giúp công ty mang lại những lợi ích vượt trội cho khách hàng. Những khả năng này đã mang lại cho Honda lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực kinh doanh ô tô, xe máy, máy cắt cỏ và máy phát điện. Vào thời điểm đó, không có công ty nào có thể sánh được với Honda về khả năng độc đáo và mạnh mẽ.

 

Ví dụ về năng lực cốt lõi trong kinh doanh

Khi bạn lần đầu tiên đọc định nghĩa về năng lực cốt lõi ở trên, bạn có thể đã tự hỏi bạn có thể đưa vào sản phẩm hoặc dịch vụ nào trong số các năng lực cốt lõi của mình như thế nào? Nếu bạn không thể xác định ngay lập tức bất kỳ điều gì, điều đó không sao – năng lực cốt lõi cũng có thể là kỹ năng và khả năng. Bạn hãy tìm hiểu một số ví dụ thực tế về năng lực cốt lõi của doanh nghiệp không phải là sản phẩm và dịch vụ, nhưng trước tiên, đây là danh sách các năng lực cốt lõi phổ biến:

– Chất lượng cao nhất quán

– Giá trị có một không hai

– Không ngừng đổi mới

– Tiếp thị thông minh, thành công

– Dịch vụ khách hàng tuyệt vời

– Quy mô với sức mua

Nguồn Internet

Bài viết liên quan