TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tư Vấn Công Nghệ Thông Tin Là Gì?

Tư vấn công nghệ thông tin còn gọi là tư vấn hệ thống (system consulting) thiết kế các giải pháp phần mềm hoặc hệ thống, kiểm tra tính tương thích của hệ thống và đảm bảo rằng hệ thống mới được vận hành trơn tru.

Hầu hết các nhà tư vấn về IT đều có các kỹ năng kỹ thuật thành thạo. Hơn thế nữa họ còn có kỹ năng tổ chức và điều hành đội ngũ triển khai. Các giải pháp IT cần phải được triển khai như là một bộ phận không thể thiếu được trong một tổng thể giải pháp kinh doanh. Mặt khác, nếu các giải pháp này không phát huy hiệu quả, các nhà tư vấn IT và trưởng phòng IT chắc chắn phải chịu sự khiển trách nặng nề từ phía lãnh đạo về việc tiêu phí tiền bạc.

 Nội Dung Tư Vấn Xây Dựng Chiến Lược CNTT (IT)

– Kiến trúc doanh nghiệp (EA): Sẽ giúp nhà lãnh đạo CNTT trong đơn vị doanh nghiệp kinh doanh hay doanh nghiệp có một cái nhìn toàn diện về bức tranh doanh nghiệp hiện tại, các ứng dụng định vị, cơ sở hạ tầng, và các thông tin để hỗ trợ các quy trình kinh doanh chính.

– Chiến lược tích hợp dữ liệu:  Đảm bảo tổ chức, doanh nghiệp với chiến lược chia sẻ thông tin. Cách tiếp cận của chúng tôi cho chiến lược dữ liệu và quá trình quản lý tích hợp bao gồm cả hướng dẫn thực hiện và các công cụ phân tích để giúp đánh giá các dữ liệu của một tổ chức và quản lý môi trường ứng dụng CNTT.

– Doanh nghiệp số: Nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh tối đa hóa việc chia sẻ thông tin và khả năng hợp tác trong hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị chi nhánh đại diện của doanh nghiệp.

– Quản lý danh mục đầu tư: Phương pháp tiếp cận quản lý tài chính thường được kết hợp với một tập hợp các công cụ để xác định, chẩn đoán, kiểm soát, và tổng hợp các khoản đầu tư CNTT ở một mức độ đáp ứng nguy cơ rủi ro kinh doanh, cũng như trong môi trường cạnh tranh của các đối thủ.

– Kế hoạch chiến lược: Giúp các tổ chức xây dựng một chương trình chiến lược phác thảo làm thế nào CNTT sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và yêu cầu các bên liên quan.

Các Bước Thực Hiện:

Bước 1: Tìm hiểu tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 2: Định nghĩ các giá trị của IT (IT Values).

Bước 3: Xác định tầm nhìn và nhiệm vụ IT (IT Vision & Mission).

Bước 4: Tìm hiểu nhu cầu thực tế của các đơn vị kinh doanh.

Bước 5: Đánh giá hiện trạng và phân tích SWOT hệ thống IT.

Bước 6: Rà soát xu hướng công nghệ thông tin sử dụng cho loại hình doanh nghiệp tại khu vực và trên thế giới.

Bước 7: Đưa ra các đề xuất cải tiến cho kiến trúc các hệ thống IT định hướng trong tương lai.

Bước 8: Xác định các kế hoạch dự án IT ưu tiên và kế hoạch hành động theo các lộ trình (Prioritized Project List).

Bước 9: Lập kế hoạch lộ trình chiến lược IT và ngân sách dự trù mỗi giai đoạn (IT Strategic Plan).

Nguồn: internet

Bài viết liên quan