TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Chiến lược kinh doanh là gì?

Chiến lược kinh doanh là một chiến lược tổng quát về hoạt động kinh doanh của một đơn vị kinh doanh.

Chiến lược kinh doanh xác định các mục tiêu và phương hướng kinh doanh trong trung hạn (2 năm, 3 năm); dài hạn (5 năm) và được quán triệt một cách đầy đủ trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nội dung tư vấn chiến lược bao gồm:

– Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu

– Xác định các sản phẩm và dịch vụ chủ lực cho khách hàng và thị trường

– Xây dựng mục tiêu dài hạn của công ty và các phòng ban

– Xây dựng chiến lược marketing của công ty

– Xây dựng chiến lược truyền thông

– Xây dựng chiến lược nhân sự và đào tạo

– Xây dựng các chỉ số giám sát và đo lường hiệu quả thực hiện chiến lược

Các bước triển khai tư vấn chiến lược kinh doanh:

Bước 1: Phân tích tình thế chiến lược của doanh nghiệp

Bước 2: Định hướng chiến lược Kinh doanh

Bước 3: Xây dựng Bản đồ chiến lược

Bước 4: Xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm

Bước 5: Tổng kết, đánh giá

Nguồn: internet

 

Bài viết liên quan