TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING

TƯ VN CHIN LƯỢC MARKETING

Chiến lược Marketing là gì?

Chiến lược Marketing là một chiến lược của doanh nghiệp kết nối toàn bộ các mục tiêu marketing trong một kế hoạch hoàn chỉnh.

Một chiến lược marketing tốt nên được xây dựng bắt nguồn từ các kết quả nghiên cứu thị trường và tập trung vào việc kết hợp sản phẩm phù hợp để đạt được tiềm năng lợi nhuận tối đa và duy trì hoạt động kinh doanh.

Nhng li thường gp đi vi chiến lược Marketing

  1. Không có kế hoạch marketing hàng năm – AOP of Marketing.
  2. Không có kế hoạch phát triển nhãn hàng
  3. Không có định vị thương hiệu rõ ràng.
  4. Không phát triển sản phẩm đúng quy trình từ thị trường đến công nghệ.
  5. Không có chính sách giá và phân phối đồng bộ, để xãy ra xung đột kênh phân phối
  6. Đội ngũ marketing chưa đáp ứng được năng lực yêu cầu,…

Quy trình tư vn chiến lưc Marketing

Bước 1: Nghiên cứu thị trường, thị phần, đối thủ cạnh tranh của thương hiệu

Bước 2: Nghiên cứu thương hiệu: triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn thương hiệu, định vị thương hiệu, văn hóa kinh doanh của tổ chức, giá trị cốt lõi, năng lực cạnh tranh…

Bước 3: Xây dựng Mô hình SWOT của thương hiệu và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Xây dựng Brand scan hay còn gọi là “phẫu đồ hình ảnh thương hiệu”

Bước 4: Lựa chọn Mô hình phát triển chiến lược cho từng dòng sản phẩm/ dịch vụ

Bước 5: Phân tích Marketing Mix: chiến lược sản phẩm/ chiến lược phân phối/ chiến lược định giá/ chiến lược truyền thông. Lựa chọn chiến lược mũi nhọn trong phạm vi/ ngân sách cho phép.

Bước 6: Xây dựng cho chiến lược truyển thông Marketing tổng thế và các kế hoạch triển khai

Bước 7: Ngân sách cho chiến lược truyển thông Marketing

Bước 8: Theo dõi thực hiện, giám sát, đánh giá và tổng kết

Bài viết liên quan