fbpx

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Để mở rộng thị trường thành công, bạn cần một chiến lược phát triển cụ thể, chi tiết. Chiến lược phát triển thị trường chỉ được áp dụng khi mức tăng trưởng đạt đỉnh ở những kênh hiện có. Một chiến lược phát triển thị trường rất phức tạp, chúng có thể bao gồm:

1. Xác định thị trường – khách hàng

Bước xác định thị trường – khách hàng là việc bạn xem xét rằng bạn muốn cung cấp sản phẩm, dịch vụ của mình cho ai. Bạn cần xác định thị trường mới của mình là gì, gồm những ai, đặc điểm của họ như thế nào.

Để xác định khách hàng một cách cụ thể, bạn cần biết các thông tin về nhân khẩu học, địa lý, tâm lý, hành vi. Và quan trọng nhất, là hiểu được nhu cầu, hiểu được những mong muốn, insights khách hàng.

 

 

 

2. Phân tích thị trường

Việc mở rộng thị trường liên quan đến rất nhiều yếu tố xung quanh khách hàng mục tiêu. Để làm được việc này, doanh nghiệp cần thực hiện các nghiên cứu, phân tích chi tiết về tiềm năng thị trường.

Thực hiện điều này, doanh nghiệp có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các công ty nghiên cứu thị trường để có cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về thị trường mà mình muốn tiếp cận.

 

3. Đánh giá năng lực nội bộ

Quyết định mở rộng thị trường phụ thuộc rất nhiều vào năng lực nội bộ mà doanh nghiệp sở hữu. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp trả lời được những câu hỏi như:

Doanh nghiệp có khả năng đáp ứng thị trường này hay không?

Doanh nghiệp có thể sử dụng bao nhiêu năng lực của mình vào thị trường này?

Liệu doanh nghiệp có thể chiếm được bao nhiêu thị phần từ đây?

 

 

4. Ưu tiên và chọn thị trường

Khi bạn đã hoàn thành phân tích thị trường và đánh giá kỹ năng nội bộ, đã đến lúc để ưu tiên các thị trường tiềm năng cho việc thực hiện mở rộng. Mở rộng các thị trường ưu tiên dựa vào sự phù hợp chiến lược và khả năng của doanh nghiệp để phục vụ họ.

Đồng thời, việc lựa chọn thị trường để mở rộng cũng phụ thuộc vào việc bạn có thể đem lại những giá trị mới mẻ, khác biệt, hay tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Và quan trọng hơn, khách hàng có sẵn sàng chi trả và sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho sản phẩm bạn cung cấp.

 

5. Phát triển chiến lược gia nhập thị trường

Khi bạn muốn mở rộng thị trường, và xác định được thị trường tiềm năng mà mình muốn hướng đến, bạn sẽ cần xác định mức đầu tư phù hợp cho thị trường đó.

Doanh nghiệp cần phải phát triển kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thực hiện, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và các mốc quan trọng cần đạt được. Nếu như doanh nghiệp bước vào thị trường mới với tài sản hiện có là hạn chế, doanh nghiệp nên xem xét đến việc liên doanh hoặc mua lại.

Thành công của việc mở rộng thị trường còn đến từ các yếu tố bên ngoài mà doanh nghiệp không thể kiểm soát được. Nhưng nếu thực hiện theo những bước trên đây, đặc biệt là việc phân tích, nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, doanh nghiệp hoàn toàn có thể giữ rủi ro ở mức thấp nhất.

Nguồn Internet

 

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55