TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

Tổng quan về thương hiệu

Thương hiệu là tài sản vô hình vô cùng to lớn của mỗi doanh nghiệp. Để có thương hiệu mạnh, để có vị trí tốt trong tâm trí người tiêu dùng đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có tư duy và đầu tư cho thương hiệu.

Thương hiệu không phải là cái tên, mà đó là tất cả những cảm nhận của người tiêu dùng khi nhắc đến tên hay sản phẩm của bạn. Nhưng vậy để có một cảm xúc tốt trong tâm trí khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm, chăm chút đế từng yếu tố nhận diện thương hiệu.

Nhà tư vấn chiến luợc thương hiệu cung cấp những giải pháp sáng tạo cho việc phát triển thương hiệu, từ việc đặt tên nhãn hiệu đến xây dựng các chiến lược phát triển thương hiệu bền vững.

Nhng dch v tư vn chiến lược thương hiu

. Đặt tên nhãn hiệu.

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (Brand Identity System).

Tư vấn tầm nhìn cho thương hiệu.

Định vị và tái định vị thương hiệu.

Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng với thương hiệu.

Cấu trúc thương hiệu.

Thiếp lập chiến lược truyền thông thương hiệu.

Các hình thc tư vn chiến lược thương hiu

Nhà tư vấn chiến lược thương hiệu phối hợp với doanh nghiệp thiết lập nhãn hàng, triển khai thiết kế hệ thống nhận diện, từ đó thiết kế các chương trình truyền thông nội bộ và bên ngoài doanh nghiệ

Nhà tư vấn chiến lược thương hiệu phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu, lập kế hoạch, thiết kế các yếu tố thương hiệu, thực hiện định vị hoặc tái định vị thương hiệu, lựa chọn chiến lược thương hiệu, quảng bá thương hiệu, đo lường giá trị thương hiệ..

Nhà tư vấn chiến lược thương hiệu làm việc như một giám đốc thương hiệu từ lập kế hoạch, nghiên cứu khách hàng, xây dựng các nhãn hàng, quản lý thương hiệu theo thời gian, báo cáo với Ban Giám Đốc và huấn luyện cán bộ nhân viên công ty.

Khách hàng có thể thuê nhà tư vấn theo hợp đồng dự á Dịch vụ này thực hiện kèm theo hợp đồng tư vấn chiến lược thương hiệu.

 

 

 

Bài viết liên quan