TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC  THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tư vấn chiến lược thương hiệu giúp doanh nghiệp xác định bối cảnh cạnh tranh, khác biệt với đối thủ, hiểu khách hàng, xây dựng định vị thương hiệu, xây dựng kiến trúc thương hiệu chuẩn mực để tạo nền tảng cho sức mạnh cạnh tranh.

Tư vấn chiến lược thương hiệu bao gồm

 • Nghiên cứu thị trường

Nhà tư vấn chiến lược thương hiệu thực hiện các nghiên cứu thứ cấp và nghiên cứu định tính nhằm xác định bối cảnh cạnh tranh, điểm mạnh và điểm yếu của thương hiệu, cơ hội và xu hướng trên thị trường, tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn.

 • Đánh giá thương hiệu

Thực hiện đánh giá sức khỏe thương hiệu, vị thế so với đối thủ cạnh tranh, mức độ nhận biết và nhận thức của khách hàng về thương hiệu, năng lực quản trị thông qua các công cụ nghiên cứu.

Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu bài bản và định hướng cho công tác quản trị thương hiệu trong tương lai.

 • Định vị thương hiệu

Xây dựng hình ảnh thương hiệu khác biệt trong tâm trí của khách hàng bằng các công cụ hàng đầu. Cho dù là phát triển thương hiệu mới hay tái định vị thương hiệu, chiến lược thương hiệu áp dụng tâm lý khách hàng mục tiêu, khoa học phân tích nhằm xây dựng định vị thương hiệu độc đáo và có tính thuyết phục cao.

 • Kiến trúc thương hiệu

Bao gồm xây dựng mối tương quan giữa thương hiệu nhánh và thương hiệu mẹ, quy định mức độ độc lập của các thương hiệu, xây dựng cơ chế quản trị trong mở rộng thương hiệu và sản phẩm.

Nhà tư vấn xây dựng mô hình thương hiệu hoạt động hiệu quả, tối ưu hình ảnh thương hiệu, nguồn lực và các hoạt động truyền thông Marketing, hạn chế tối đa chi phí.

 • Đặt tên thương hiệu

Sáng tạo tên thương hiệu với các tiêu chí độc đáo, dễ nhớ, phù hợp với sản phẩm, và có khả năng gợi cảm xúc đối với khách hàng.

Nhà tư vấn tiếp cận công việc đặt tên thương hiệu một cách khoa học và bài bản, bao gồm các giai đoạn phát triển ý tưởng, sáng tạo tên, kiểm tra ngôn ngữ và nhãn hiệu nhằm tránh trùng lặp.

 • Nhận diện thương hiệu

Bao gồm toàn bộ những yếu tố hữu hình của thương hiệu (Logo, slogan, bộ nhận diện văn phòng, nhận diện tại điểm bán,…).

Nhà tư vấn chiến lược thương hiệu giúp khách hàng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ, nhất quán, tạo ấn tượng chuyên nghiệp trong tâm trí khách hàng.

Nhà tư vấn chiến lược thương hiệu sẽ làm gì cho doanh nghip?

 

 • Tăng trưởng bền vững

Nhà tư vấn chiến lược thương hiệu giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần và gia tăng doanh số sản phẩm bán ra

 • Tạo sự ủng hộ

Khách hàng tin tưởng thương hiệu và ca ngợi sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp

 • Thân thiết với khách hàng

Nhà tư vấn hiểu được những điều khách hàng muốn – bởi họ quan tâm tới thương hiệu của bạn.

 • Đo lường giá trị kinh tế

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bền vững trên giá trị trọn đời của khách hàng

 • Đồng nhất chiến lược

Đồng bộ hóa chiến lược thương hiệu với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

 • Hiệu quả lâu dài

Nhà tư vấn chiến lược thương hiệu sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược có thể tái áp dụng cho thương hiệu của bạn trong dài hạn.

Bài viết liên quan