TƯ VẤN DOANH NGHIỆP CÁCH QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

Quản lý hàng tồn kho rất quan trọng đối với nhiều mô hình kinh doanh, bao gồm các công ty bán lẻ, các hoạt động vận chuyển và hậu cần cũng như các doanh nghiệp sản xuất. Bản chất chính xác của quy trình quản lý hàng tồn kho của một doanh nghiệp được quyết định bởi loại hàng tồn kho mà doanh nghiệp yêu cầu. Ví dụ, một doanh nghiệp bán lẻ chỉ cần theo dõi vị trí và số lượng của thành phẩm mà họ đang bán, trong khi nhà sản xuất cần tính cả nguyên liệu và thành phẩm.

1. Dự báo nhu cầu

Dự báo nhu cầu (hoặc dự báo bán hàng) giúp bạn hiểu lượng sản phẩm bạn cần có trong tay mọi lúc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đối với các doanh nghiệp đã thành lập, dự báo nhu cầu nên dựa trên dữ liệu bán hàng lịch sử. Các doanh nghiệp mới hơn có thể cần dựa vào các giả định và dữ liệu ngành cho đến khi họ có lịch sử bán hàng của riêng mình.

2. Số lượng đặt hàng tối thiểu so với số lượng đặt hàng kinh tế

Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) và số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) là hai phương pháp khác nhau mà một doanh nghiệp có thể sử dụng để xác định thời điểm đặt hàng lại sản phẩm.

MOQ tập trung vào việc duy trì số lượng tối thiểu có thể của từng loại sản phẩm mà người bán sẵn sàng đáp ứng. Các mặt hàng có giá vé cao có xu hướng có MOQ thấp hơn, trong khi các mặt hàng giá rẻ thường có MOQ cao hơn. Điều quan trọng là phải tính đến điều này khi sắp xếp lại sản phẩm từ các nhà cung cấp; xem xét MOQ của nhà cung cấp cho một sản phẩm cụ thể so với dự đoán bán hàng của riêng bạn.

Phương pháp EOQ phổ biến hơn đối với các nhà sản xuất phải tính đến các chi phí biến đổi như nguyên liệu, sản xuất và nhu cầu biến động. Nó được thiết kế cho các công ty để giảm chi phí bằng cách mua số lượng lớn nhất có thể của nhiều đơn vị sản phẩm để giảm thiểu nhu cầu sắp xếp lại các mặt hàng riêng lẻ.

3. Phân tích ABC

Phân tích ABC giúp bạn hiểu sản phẩm nào sinh lời nhiều nhất và sản phẩm nào tốn kém nhất. Như tên cho thấy, nó chia sản phẩm thành ba loại.

A: Những sản phẩm này có giá trị nhất và chi phí thấp nhất để lưu trữ lâu dài. Những sản phẩm này đóng góp rất nhiều vào lợi nhuận của doanh nghiệp.

B: Đây là những sản phẩm tầm trung mang lại doanh thu quan trọng, nhưng không lớn như các sản phẩm thuộc loại A.

C: Đây là những mặt hàng có giá vé nhỏ nhưng doanh thu cao. Doanh số bán riêng lẻ của các sản phẩm này không quan trọng đối với một doanh nghiệp như các mặt hàng thuộc loại A hoặc B, nhưng doanh số bán sản phẩm C với khối lượng lớn rất quan trọng đối với lợi nhuận.

4. Kiểm kê kho hàng an toàn

Hàng tồn kho an toàn gắn liền với dự đoán bán hàng của bạn và ảnh hưởng đến việc sắp xếp lại số lượng của bạn. Nó đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm bán chạy nhất hoặc thiết yếu của bạn.

Dự trữ an toàn là lượng hàng tồn kho bạn đặt thêm ngoài nhu cầu dự kiến ​​của bạn. Mặc dù không bao giờ khuyến khích đặt hàng quá nhiều, nhưng sẽ rất hữu ích nếu bạn có thêm một vài đơn vị so với dự kiến ​​mà bạn sẽ cần, đặc biệt nếu bạn dự đoán mặt hàng đó sẽ tiếp tục bán chạy.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan