Tư Vấn Doanh Nghiệp- Những điều mà doanh nghiệp quan tâm

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Những điều mà doanh nghiệp quan tâm

Sự phát triển kinh tế và đẩy mạnh doanh nghiệp là điều mà các chủ đầu tư luôn mong muốn. Nhưng phát triển doanh nghiệp vẫn nằm trong khuôn khổ pháp lý chịu sự quản lý của Nhà nước và sự tác động của nhiều yếu tố trong quá trình hoạt động. Một số vấn đề mà các nhà tư vấn doanh nghiệp nhận định, doanh nghiệp cần quan tâm hiện nay trong quá trình hoạt động của mình có thể nói đến là:

Tư vấn doanh nghiệp – Lựa chọn ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp:

Lựa chọn được ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp thật sự rất quan trọng vì ngoài những thủ tục đăng ký kinh doanh thông thường. Ở một số ngành nghề các nhà đầu tư phải xin thêm giấy phép kinh doanh , chứng chỉ hành nghề, hoặc đáp ứng thêm một số điều kiện đặc thù của ngành nghề đó do pháp luật quy định cũng như phải thực hiện đúng điều kiện trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp, ý kiến từ các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp.

Tư vấn doanh nghiệp – Cần xác định rõ vốn điều lệ:

Các nhà đầu tư cũng cần xác định rõ loại tài sản nào mà nhà đầu tư sẽ dùng để góp vốn thành lập doanh nghiệp (ví dụ như tiền đồng, ngoại tệ, vàng, cổ phiếu, bất động sản, động sản…). Riêng đối với tài sản góp vốn không phải là tiền đồng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì cần phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá, để làm cơ sở cho việc góp vốn cho doanh nghiệp.

Các nhà tư vấn doanh nghiệp đưa ra lời khuyên: các nhà đầu tư cần thiết phải trao đổi với nhau để thống nhất phương thức định giá và tổ chức định giá trước khi thành lập doanh nghiệp hay thậm chí là tự thỏa thuận định giá với nhau – và có thể đưa vào trong hợp đồng/thỏa thuận thành lập doanh nghiệp.

Việc này gây ảnh hướng lớn vì nhằm tránh trường hợp sau khi doanh nghiệp được thành lập xong, nhưng các bên không thỏa thuận được với nhau về phương thức định giá hay tổ chức định giá hoặc là giá trị của tài sản góp vốn, gây đình trệ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tư vấn doanh nghiệp – Lựa chọn tên cho doanh nghiệp:

Nhà tư vấn doanh nghiệp luôn mong muốn các chủ doanh nghiệp hãy suy nghĩ thật kĩ cho “đứa con tinh thần” của mình. Nó quyết định rất lớn đến sự thành công hay thất bại của mộ doanh nghiệp. Hiện tại pháp luật cho phép đặt tên cho doanh nghiệp có thể là tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt.

Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp nên lưu ý việc đặt tên cho doanh nghiệp cần phải đáp ứng một số quy định cũng như không được trùng với tên của những doanh nghiệp cùng ngành nghề đã đăng ký trước đó trong phạm vi toàn quốc.

Tư vấn doanh nghiệp – Cần xác định được địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp thành lập và cả địa điểm của các cơ sở kinh doanh hoặc chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có).

Nhà tư vấn doanh nghiệp chỉ ra rằng : mặc dù quy định về đăng ký kinh doanh được áp dụng thống nhất theo Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhưng trên thực tế, xuất phát từ đặc thù riêng biệt mà ở địa phương có thể có những hạn chế, hay những điều kiện nhất định mà doanh nghiệp ở đó phải tuân theo.

Do đó, việc kiểm tra xem địa điểm kinh doanh dự kiến có được cơ quan cấp phép địa phương chấp thuận hay không trước khi thương lượng thuê nhà cũng rất quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu tâm trước khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Đây là điều mà các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp cần lưu ý cho các chủ doanh nghiệp.

ActionCOACH Việt Nam

Bài viết liên quan