TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TƯ VN H THNG QUN LÝ DOANH NGHIỆP

Nhng lý do doanh nghip bn cn phi có h thng qun lý chuyên nghip

 1. Công ty bạn chưa có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh
 2. Công ty bạn chưa có mô tả công việc rõ ràng
 3. Công ty bạn chưa có hệ thống mục tiêu cụ thể
 4. Những gì ban giám đốc muốn chưa được viết thành chính sách
 5. Công ty bạn thiếu những quy định, quy trình hướng dẫn công việc
 6. Công ty bạn phối hợp công việc giữa các phòng ban chưa tốt
 7. Bạn cho rằng tính chủ động và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chưa cao…

Như vậy là đã đến lúc bạn cần đến dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý để điều hành doanh nghiệp

Tư vấn H thng Qun lý được thc hin như thế nào ?

Nhà tư vấn sẽ bắt đầu bằng việc nghiên cứu và phân tích về hệ thống  quản lý mà doanh nghiệp đang xây dựng

Từ đó tìm ra những nhược điểm trong cơ cấu quản lý doanh nghiệp và đưa ra hướng xây dựng hệ thống.

1.Phân tích mc tiêu và đnh hướng ca Lãnh đo Công ty

 • Phân tích định hướng và mục tiêu của Lãnh đạo Công ty.
 • Phân tích chức năng nhiệm vụ phòng ban
 • Phân tích hệ thống công việc của nhân viên

2.Phng vn qun lý phòng ban

 • Phỏng vấn chức năng và tuyến công việc
 • Phỏng vấn mối quan hệ công việc theo chức năng
 • Phỏng vấn công việc hiện tại của nhân viên

3.Tư vấn xây dng h thng qun lý

Nhà tư vấn sẽ tiến hành tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng các chính sách dựa trên những thông tin mà nhà tư vấn đã tổng hợp và phân tích trước đó về tình hình doanh nghiệp

 • Xây dựng chính sách quản lý
 • Xây dựng các quy định trong điều hành công ty
 • Xây dựng quy trình hướng dẫn công việc

Tư vấn h thng qun lý kinh doanh giúp gì cho doanh nghip?

Khi các nhà tư vấn đã đưa ra những lời khuyên, giải pháp xây dựng hệ thống quản lý sẽ mang lại hiệu cho doanh nghiệp:

 • Hệ thống quản lý giúp cấp quản lý giải quyết công việc nhanh gọn để đạt được mục tiêu.
 • Hệ thống quản lý giúp Quản lý và nhân viên công ty làm việc có hệ thống, chủ động hơn trong công việc.
 • Hệ thống quản lý giúp tất cả nhân viên phối hợp nhịp nhàng hơn trong công việc.
 • Hệ thống quản lý được áp dụng sẽ không còn cảnh “cầm tay chỉ việc” xảy ra trong công ty.
 • Hệ thống quản lý được áp dụng sẽ không còn chồng chéo trách nhiệm trong công việc.

 

Bài viết liên quan