TƯ VẤN KHAI THÁC INSIGHT KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ TRONG KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Khi doanh nghiệp nghiên cứu và thấu hiểu của người tiêu dùng được thực hiện đúng cách, nó sẽ cải thiện hiệu quả của cách một công ty giao tiếp với khách hàng của mình, điều này có khả năng chuyển đổi hành vi của người tiêu dùng và do đó tăng doanh số bán hàng.

Tuy nhiên, việc thu thập insight tốt về người tiêu dùng có thể là một thách thức vì đội ngũ của bạn có thể không biết triển khai ra sao.  Vì vậy đây là những gì một doanh nghiệp, tổ chức cần để thu thập và sử dụng insight khách hàng đúng cách:

Chất lượng dữ liệu

Chất lượng dữ liệu rất quan trọng đối với việc thu thập insight khách hàng. Nếu không có dữ liệu chất lượng, kết quả phân tích có thể bị ảnh hưởng rất lớm

Chuyên viên phân tích dữ liệu

Vai trò của người phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp rất cần thiết để hiểu cách khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp muốn tập trung và hướng đến. Nếu bạn không có nhóm phân tích phù hợp, thật khó để hiểu dữ liệu đang cho bạn biết điều gì.

 

 

 

Nghiên cứu người tiêu dùng, khách hàng

Điều quan trọng là phải hiểu và thừa nhận hành vi của người tiêu dùng và insight khách hàng sẽ giúp bạn tương tác với họ về mặt cảm xúc. Để làm được điều đó, quan trọng là không được bỏ qua kết quả nghiên cứu người tiêu dùng của bạn , cho dù bạn có đồng ý với họ hay không.

Marketing dựa trên cơ sở dữ liệu và phân khúc

Marketing dựa trên cơ sở dữ liệu là một hình thức marketing sử dụng cơ sở dữ liệu của khách hàng để tạo ra các thông báo được cá nhân hóa. Các cơ sở dữ liệu này có thể dẫn đến các tính cách, các nhóm đối tượng hoặc phân khúc khác nhau. Khi hiểu biết về người tiêu dùng vẫn còn trên lý thuyết, marketing cơ sở dữ liệu là một yếu tố cần thiết khác cho nghiên cứu của bạn khi nói đến thử nghiệm và học hỏi. Thật vậy, các hành động kiểm tra là cần thiết nếu bạn muốn biến những hiểu biết sâu sắc thành sự thật.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan