TƯ VẤN KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở VIỆC ĐƯA RA LỜI KHUYÊN

1.Một hệ thống phân cấp các mục đích

Tư vấn quản lý bao gồm một loạt các hoạt động, và nhiều công ty và các thành viên của mình khá khác nhau. Một cách để phân loại các hoạt động là về lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia ( như phân tích cạnh tranh , chiến lược công ty, quản lý hoạt động hoặc nguồn nhân lực). Nhưng trong thực tế, có nhiều sự khác biệt tồn tại trong các loại này cũng như giữa chúng.

Một cách tiếp cận khác là xem quá trình này như một chuỗi các giai đoạn: khởi đầu, ký kết hợp đồng, chẩn đoán, thu thập dữ liệu, phản hồi, thực hiện, v.v. Như hầu hết các chuyên gia tư vấn thừa nhận, các giai đoạn này thường ít rời rạc hơn.

Có lẽ một cách hữu ích hơn để phân tích quá trình là xem xét các mục đích của nó; sự rõ ràng về các mục tiêu chắc chắn ảnh hưởng đến thành công của một dự án tư vấn

 2. Một hệ thống phân cấp các mục đích tư vấn 

  1. Cung cấp thông tin cho khách hàng.
  2. Giải quyết các vấn đề của khách hàng.
  3. Chẩn đoán, có thể cần xác định lại vấn đề. 
  4. Đưa ra khuyến nghị dựa trên chẩn đoán. 
  5. Hỗ trợ thực hiện các giải pháp được đề xuất. 
  6. Xây dựng sự đồng thuận và cam kết xung quanh hành động khắc phục. 
  7. Tạo điều kiện cho khách hàng học tập. Đó là hướng dẫn khách hàng cách giải quyết các vấn đề tương tự trong tương lai.
  8. Nâng cao vĩnh viễn hiệu quả tổ chức. 

Các mục đích được đánh số thấp hơn được hiểu và thực hành tốt hơn và cũng được khách hàng yêu cầu nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tư vấn mong muốn một giai đoạn cao hơn trên kim tự tháp so với hầu hết các thương vụ tư vấn của họ đạt được.

 Mục đích 1 đến 5 thường được coi là chức năng chính thống, mặc dù một số tranh cãi xung quanh mục đích 5. Các chuyên gia tư vấn quản lý ít có khả năng giải quyết các mục đích 6 đến 8 một cách rõ ràng và khách hàng của họ không có khả năng yêu cầu điều này. Nhưng các công ty hàng đầu và khách hàng của họ đang bắt đầu tiếp cận các mục đích được đánh số thấp hơn theo những cách liên quan đến các mục tiêu khác.

 Các mục tiêu 6 đến 8 được xem là các sản phẩm phụ tốt nhất của các mục đích trước đó, không phải là các mục tiêu bổ sung vì chỉ có liên quan khi các mục đích khác đã đạt được. Chúng rất cần thiết để tư vấn hiệu quả ngay cả khi không được công nhận là mục tiêu rõ ràng khi thương vụ tư vấn bắt đầu.

Di chuyển lên kim tự tháp hướng tới các mục đích tham vọng hơn đòi hỏi phải tăng sự phức tạp và kỹ năng trong các quy trình tư vấn và quản lý mối quan hệ tư vấn-khách hàng. Đôi khi một chuyên gia cố gắng thay đổi mục đích của một thương vụ tư vấn mặc dù sự thay đổi không được yêu cầu; công ty có thể đã mất dấu vết ranh giới giữa những gì tốt nhất cho khách hàng và những gì tốt nhất cho doanh nghiệp tư vấn.

Nhưng các chuyên gia tư vấn có uy tín thường không cố gắng kéo dài sự tham gia hoặc mở rộng phạm vi của họ. Bất cứ nơi nào trên kim tự tháp khi mối quan hệ bắt đầu, công việc đầu tiên của chuyên gia bên ngoài là giải quyết mục đích mà khách hàng yêu cầu. Khi có nhu cầu, cả hai bên có thể đồng ý chuyển sang các mục tiêu khác.

Bài viết liên quan