TƯ VẤN KINH DOANH MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG, HỌ LÀ AI? HỌ SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP BẠN NHƯ THẾ NÀO?

tư vấn môi trường

Chuyên gia tư vấn môi trường là ai?

Bạn đã bao giờ tự hỏi một nhà tư vấn môi trường làm những gì? Hay bằng cấp và nền tảng giáo dục là gì cho con đường sự nghiệp nhanh chóng và thú vị này? Tư vấn môi trường đòi hỏi một loạt các bộ kỹ năng, đào tạo, kinh nghiệm nghiên cứu và phân tích, cũng như chuyên môn về quy định để làm việc trên nhiều lĩnh vực công nghiệp và tư nhân, các khu vực chính phủ và tổ chức.

 

Một trong những nền tảng giáo dục phổ biến nhất cho tư vấn môi trường là khoa học môi trường. Lĩnh vực này bao gồm toàn diện nhiều lĩnh vực khoa học cốt lõi là chìa khóa để đánh giá và phân tích môi trường. Nhiều nhà tư vấn cũng học kỹ thuật. Nói chung, những điều này cung cấp khung giáo dục cho phần lớn trình độ kỹ thuật của nhà tư vấn.

 

Chuyên gia tư vấn môi trường làm gì?

Một nhà tư vấn môi trường kết hợp kiến ​​thức khoa học nghiêm ngặt, sự quen thuộc với các yêu cầu quy định và chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các đánh giá môi trường kỹ lưỡng nhằm xác định và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến hành động pháp lý hoặc tiền phạt, đảm bảo tuân thủ các luật hiện hành và để giữ gìn sức khỏe và an toàn. Một nhà tư vấn  tiến hành cả nghiên cứu tại hiện trường và tại bàn, và chuẩn bị các báo cáo khoa học chi tiết về các phát hiện và / hoặc khuyến nghị của họ cho nhiều khách hàng và dự án khác nhau.

 

Nói chung, họ được thuê để xác định xem liệu ô nhiễm nước, không khí hoặc đất đai sẽ có tác động xấu đến con người, môi trường sống hoặc nguồn nước ngầm chẳng hạn. Họ sẽ đánh giá và giải thích dữ liệu có sẵn, kết hợp với các hướng dẫn của địa phương, Tiểu bang và Liên bang, đồng thời đưa ra các giải pháp dựa trên những phát hiện đó.

 

Ví dụ: nếu ai đó đang cân nhắc mua một mảnh đất để phát triển thương mại, một nhà tư vấn môi trường sẽ được thuê để đánh giá đầy đủ địa điểm và nghiên cứu các cuộc điều tra trước đây và quá trình sử dụng trước khi giao dịch. Hoặc họ có thể tiến hành khảo sát thực tế và thu thập dữ liệu để thiết lập mức ô nhiễm cơ bản cho một dự án cơ sở hạ tầng công nghiệp. Họ có thể được gọi để làm chứng với tư cách là nhân chứng chuyên môn cho các vụ việc liên quan đến trách nhiệm môi trường.

 

Đã có xu hướng gia tăng đối với việc triển khai các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời giảm lượng khí thải và sử dụng năng lượng tổng thể. Điều này đã được phản ánh thông qua các quy định chặt chẽ hơn của chính phủ liên quan đến các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng và các biện pháp khuyến khích cho các sáng kiến ​​bền vững. Các nhà tư vấn đang được yêu cầu tại các tổ chức và công ty đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và thực hiện các giải pháp năng lượng và bền vững cho tương lai.

tư vấn môi trường

Nguồn Internet

Bài viết liên quan