fbpx

TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp: Hoạt động của doanh nghiệp khá đa dạng, do vậy, ngoài các quy định pháp luật doanh nghiệp, doanh nghiệp còn phải chịu điều chỉnh bởi các quy định pháp luật khác tùy theo lĩnh vực pháp lý mà minh tham gia.

Tư vn pháp lý ni b doanh nghip

 • Tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật về tổ chức nội bộ doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông
 • Tư vấn pháp luật Tỷ lệ và phương thức góp vốn
 • Tư vấn pháp luật Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;…)
 • Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn thay đổi/ bổ sung, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi/bổ sung thành viên góp vốn,…
 • Tư vấn soạn thảo quy chế, quy định về tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ)
 • Giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp về lao động, thuế, hợp đồng, đầu tư
 • Tư vấn, soạn thảo, xem xét hợp đồng và các văn bản pháp lý khác
 • Tư vấn liên quan đến chia, tách, mua bán, sáp nhập doanh nghiệ

Tư vn trong hot đng kinh doanh

Tư vn gii quyết tranh chp

 • Tư vấn luật về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấ
 • Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải(nếu có)
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyề
 • Tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ quan tiến hành tố tụng khác;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệ

 

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55