TƯ VẤN – NHÂN TỐ QUAN TRỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lịch sử kinh tế của các nước phát triển đã chứng minh rằng, trong kinh tế thị trường, tư vấn đã, đang và sẽ trở thành nhân tố vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và doanh nhân. Vị trí đặc biệt quan trọng đó của hoạt động tư vấn do những lý do sau đây quyết định:

tư vấn doanh nghiệp

Thứ nhất, hoạt động kinh doanh, dù là do cá nhân hay pháp nhân thực hiện, cũng do một chủ thể quyết định – đó là chủ sở hữu (hoặc người đại diện của chủ sở hữu) – còn gọi là chủ doanh nghiệp. Trong khi đó, dù ở quy mô kinh doanh nhỏ hay lớn, hoạt động kinh doanh cũng bao trùm rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Không một chủ doanh nghiệp nào có thể có đủ kiến thức cần thiết ở tất cả các lĩnh vực để phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh. Việc tuyển dụng người lao động vào làm việc trong doanh nghiệp để “lấp đầy khoảng trống” về kiến thức cần thiết ở tất cả các lĩnh vực phục vụ kinh doanh không phải lúc nào cũng thực hiện được và không phải trường hợp nào cũng là tối ưu. Do đó, các chủ doanh nghiệp phải tìm đến, nhờ sự hỗ trợ của các nhà tư vấn, các công ty tư vấn.

 

Thứ hai, để cho một doanh nghiệp phát triển bền vững, quy mô hoạt động kinh doanh của chu kỳ sau phải lớn hơn chu kỳ trước và do đó, phạm vi kinh doanh cũng phải được mở rộng hơn; doanh nghiệp phải thực hiện các dự án đầu tư… Do đó, những nhu cầu mới về kiến thức phục vụ kinh doanh, đầu tư như những thông tin về thị trường, sản phẩm, công nghệ, quản lý dự án, những quy định của pháp luật ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau… luôn luôn xuất hiện và đòi hỏi phải giải quyết kịp thời. Rất ít chủ doanh nghiệp có thể tự đáp ứng được những yêu cầu đó. Vì vậy, tìm đến và sử dụng dịch vụ tư vấn là tất yếu khách quan;

 

Thứ ba, trong bất kỳ môi trường nào, các rủi ro cũng luôn luôn rình rập đối với các hoạt động kinh doanh. Để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra từ các rủi ro, biện pháp tốt hơn cả là phòng ngừa rủi ro. Điều đó có nghĩa là, phải nhận biết rủi ro, đánh giá khả năng có thể xảy ra và thực hiện các biện pháp khắc phục. Muốn nhận biết chính xác các rủi ro cần có cái nhìn khách quan, toàn diện về thực trạng của doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp, với rất nhiều lo toan hàng ngày và là người trong cuộc, khó có thể có cái nhìn khách quan, toàn diện như vậy. Ngược lại, nhà tư vấn lại có thể đáp ứng được yêu cầu đó.

tư vấn doanh nghiệp

Thứ tư, xét về tính chuyên nghiệp và hiệu quả, với hàng loạt công việc từ những lĩnh vực khác nhau, chủ doanh nghiệp khó có thể tự thực hiện với tính chuyên nghiệp cao. Ngược lại, các nhà tư vấn, các công ty tư vấn lại chuyên sâu về từng lĩnh vực và xử lý ở những trường hợp khác nhau. Do đó, với cùng một nhiệm vụ được đặt ra, nhà tư vấn sẽ xử lý nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn và do đó, sẽ đảm bảo hiệu quả cao hơn.

 

Những lý do nêu trên là cơ bản và quan trọng nhất để khẳng định rằng, tư vấn đã, đang và sẽ luôn luôn là nhân tố quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. Kinh tế thị trường càng phát triển, vai trò của tư vấn đối với hoạt động kinh doanh lại càng cao hơn. Chính vì vậy, ở các nước phát triển, tùy theo quy mô của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thường có từ một đến nhiều nhà tư vấn bên cạnh mình để đáp ứng những đòi hỏi khác nhau. Đó là một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Tuy nhiên, cùng với việc nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động tư vấn, cũng cần nhắc lại rằng, nhà tư vấn không được phép quyết định thay cho chủ doanh nghiệp. Vì vậy, hiệu quả của hoạt động tư vấn phụ thuộc rất lớn vào quyết định cuối cùng của chủ doanh nghiệp. Cho nên, năng lực quản lý, trình độ nhận thức về kinh tế – xã hội của chủ doanh nghiệp vẫn là điều kiện quan trọng nhất.

 

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan