TƯ VẤN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Phân tích dữ liệu là gì?

Phân tích dữ liệu (data analysis) là một quá trình làm việc với dữ liệu để tìm ra những thông tin hữu ích hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh. Quá trình này bao gồm việc làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu.

Mục đích chính của phân tích dữ liệu là tìm ý nghĩa trong dữ liệu để có thể sử dụng kiến ​​thức xuất phát để đưa ra quyết định sáng suốt.

Việc phân tích dữ liệu quá khứ trong doanh nghiệp mang lại cơ hội có được những quyết định kinh doanh tốt hơn trong tương lai. Nếu doanh nghiệp đang hoạt động không hiệu quả, tốc độ phát triển không tốt, thì cần phải phân tích dữ liệu để tìm ra những sai lầm trong quá khứ và không lặp lại nó. Ngay cả khi doanh nghiệp đang hoạt động trơn tru, việc phân tích dữ liệu là quan trọng để có thể tìm ra những cơ hội kinh doanh mới.

Các kỹ thuật phân tích dữ liệu

  • Phân tích văn bản (Text Analysis)
  • Phân tích thống kê (Statistical Analysis)
  • Phân tích chẩn đoán (Diagnostic Analysis)
  • Phân tích dự đoán (Predictive Analysis)
  • Phân tích đề xuất (Prescriptive Analytics) là giai đoạn thứ ba và cuối cùng của phân tích kinh doanh, cũng bao gồm các phân tích mô tả và dự đoán

Phân tích dữ liệu trong môi trường số

Phân tích dữ liệu ngày nay không còn xa lạ với các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp hiện diện trên môi trường kỹ thuật số hay chính là internet. Tuy nhiên, nhiều marketer hay doanh nghiệp mới chỉ khai thác được dữ liệu số, từ các công cụ như Google Analytics, Facebook Insight,… mà còn chưa biết cách khai thác các loại dữ liệu định tính, có sẵn trên internet.

Việc khai thác, phân tích và sử dụng dữ liệu không chỉ đơn thuần là việc trình bày các con số hay trực quan hóa số liệu mà còn đòi hỏi một cách tiếp cận sâu hơn nhiều để thu thập, khai thác và phân tích dữ liệu và trình bày các thông tin, phát hiện dưới dạng dễ hiểu và đánh giá.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan