TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Nếu bạn có động lực, thích giải quyết vấn đề và quan tâm đến việc giúp các tổ chức hoạt động tốt hơn, thì tư vấn quản lý chính là sự nghiệp dành cho bạn

Các nhà tư vấn quản lý giúp tổ chức giải quyết các vấn đề, tạo ra giá trị, tối đa hóa tăng trưởng và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh. Họ sử dụng các kỹ năng kinh doanh của mình để đưa ra lời khuyên và kiến ​​thức chuyên môn khách quan, đồng thời giúp tổ chức phát triển bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào mà tổ chức có thể còn thiếu.

Bạn sẽ quan tâm chủ yếu đến chiến lược, cấu trúc, quản lý và hoạt động của một công ty. Vai trò của bạn là xác định các lựa chọn cho tổ chức và đề xuất các khuyến nghị để thay đổi, cũng như tư vấn về các nguồn lực bổ sung để thực hiện các giải pháp.

Các loại công việc có thể bao gồm:

 • chiến lược kinh doanh
 • kinh doanh điện tử
 • kiểm soát tài chính và quản lý
 • nguồn nhân lực
 • công nghệ thông tin
 • tiếp thị
 • quản lý chuỗi cung ứng.

Các công ty tư vấn bao gồm từ những công ty cung cấp các giải pháp đầu cuối đến các công ty nhỏ hơn hoặc nhiều hơn cung cấp chuyên môn và kỹ năng chuyên môn trong các lĩnh vực ngành nhất định.

Trách nhiệm của tư vấn viên

Là một nhà tư vấn quản lý, bạn sẽ cần:

 • thực hiện nghiên cứu và thu thập dữ liệu để hiểu tổ chức
 • tiến hành phân tích
 • phỏng vấn nhân viên của khách hàng, nhóm quản lý và các bên liên quan khác
 • điều hành các nhóm tập trung và tạo điều kiện cho các hội thảo
 • chuẩn bị các đề xuất kinh doanh và thuyết trình
 • xác định các vấn đề và hình thành các giả thuyết và giải pháp
 • trình bày các phát hiện và khuyến nghị cho khách hàng
 • thực hiện các khuyến nghị hoặc giải pháp và đảm bảo khách hàng nhận được sự hỗ trợ cần thiết để thực hiện tất cả
 • quản lý các dự án và chương trình
 • lãnh đạo và quản lý những người trong nhóm, bao gồm cả các nhà phân tích
 • liên lạc với khách hàng để thông báo cho họ về tiến độ và đưa ra các quyết định có liên quan.

Bài viết liên quan