Tư vấn quản lý với Tư vấn chiến lược?

“Tư vấn chiến lược” là một phần của “tư vấn quản lý”. 

 

Ngoài ra, đừng cho rằng tư vấn quản lý chỉ đơn thuần là về (1) chiến lược và (2) thực hiện. Phân tích này được đơn giản hóa quá mức. Cả chiến lược và việc thực hiện đều là một phần của bức tranh lớn về “quản lý” với rất nhiều mảng động lực khác.

 

Tìm hiểu tư vấn quản lý (Management Consulting)?

Thứ nhất, tư vấn quản lý hay còn được gọi là tư vấn vận hành. Management Consultant nhằm mục đích cải thiện các chức năng của một tổ chức. Nó tập trung vào việc mang lại kết quả trong ngắn hạn và trung hạn để làm cho công việc hiệu quả hơn. Điều này thường dẫn đến chi phí thấp hơn và nó kết nối với các lĩnh vực kinh doanh sau đây của khách hàng:

  • Tài chính
  • Nguồn nhân lực
  • Quản lý rủi ro

Tìm hiểu tư vấn chiến lược (Strategy Consulting)?

Xu hướng đặt trọng tâm vào tương lai của một tổ chức ở mức độ rộng lớn. Họ xem xét tác động nào mà tổ chức có thể mang lại cho cấu trúc hoặc hoạt động của mình bằng cách thực hiện những thay đổi thông minh. Mục tiêu cuối cùng ở đây là tăng doanh thu của khách hàng.

Strategy Consultant là một phần của tư vấn quản lý. Bằng cách tạo ra các chiến lược mang đến các chiến thuật mới liên quan đến việc tiến hành tương tác trong hầu hết thời gian, chúng mang lại kết quả xuất sắc. Đó là viết tắt của cách một công ty đang hoạt động trong ngành của mình và cách có thể thu được các lực lượng đánh dấu bên trong để có được lợi thế trước đối thủ.

Kết luận

Một điểm khác biệt khác giữa Management Consultant và Strategy Consultant là mỗi công ty đều phù hợp với các tình huống kinh doanh khác nhau. Tư vấn quản lý hướng nhiều hơn đến việc tạo ra các phương pháp có thể tái tạo mang lại các giải pháp nhanh hơn . Nó cũng mang lại sự xuất sắc về chức năng trên quy mô đáng kể trong bất kỳ tổ chức nào.

Trong khi đó, tư vấn chiến lược cho phép một cá nhân làm việc trong các ngành khác nhau. Phải mất vài tháng để một kế hoạch tư vấn đưa ra cách cắt giảm chi phí, quảng cáo một sản phẩm mới, v.v. Nói một cách đơn giản hơn, tư vấn chiến lược có cách tiếp cận giải quyết  nhiều hơn. Nó đi trực tiếp vào nhu cầu của từng khách hàng và mục đích để đáp ứng họ.

Bài viết liên quan