TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TƯ VN QUN TR DOANH NGHIP

Một doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi có được một nền tảng quản trị tốt.

Ngược lại, nếu tiền đề này không vững mạnh thì mọi hoạt động của doanh nghiệp không thể được tiến hành.

Nắm vai trò quan trọng là thế nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp chưa thực sự hiểu về bản chất của vấn đề này

Qun tr doanh nghip là gì?

Quản trị doanh nghiệp  là một thuật ngữ dùng để chỉ hệ thống những cơ chế, quy định mà thông qua đó công ty có thể được điều hành, định hướng và kiểm soát một cách chặt chẽ.

Quá trình này thường sẽ được thực hiện bởi chính hệ thống hay cơ cấu quản trị của chính doanh nghiệp đó

Để thực hiện hiệu quả vấn đề này, cơ cấu tổ chức trong mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau trong công ty.

Đồng thời, quản trị doanh nghiệp cũng cần lập ra những nguyên tắc và quy trình hay thủ tục để đề ra quyết định quan trọng trong công ty.

Từ đó ngăn chặn được sự lạm dụng quyền lực hay chức vụ của những người đứng đầu cũng như giảm thiểu những rủi ro không cần thiết cho công ty

Tư vấn quản trị doanh nghiệp là gì?

Tư vấn quản trị doanh nghiệp là dịch vụ tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trong công tác về quản lý và điều hành.

Những nội dung cơ bản thường bao gồm:

  • Lập chiến lược và kế hoạch hoạt động
  • Ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực
  • Đề ra phương hướng thực thi kế hoạch; chương trình sản xuất và bộ máy vận hành…

Li ích mà tư vn qun tr doanh nghip mang li

  • Lựa chọn mô hình tổ chức quản lý kinh doanh phù hợp, hiệu quả
  • Vận dụng các chính hoạt động của doanh nghiệp nhằm làm giảm chi phí, tăng thu nhập, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo hiệu suất kinh tế cao nhất.
  • Giúp cho chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp có được những thông tin chính xác, đảm bảo tin cậy cho việc đưa ra các quyết định.
  • Giúp khách hàng dễ dàng thiết kế và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ theo nhu cầu thực tế
  • Nắm bắt được các chính sách về các hoạt động quản lý kinh tế tài chính, thương mại kế toán và thuế.
  • Triển khai nhanh chóng và hiệu quả hệ thống quản lý các quy trình nghiệp vụ theo nhu cầu
  • Dễ dàng tích hợp thông tin doanh nghiệp thành một thể thống nhất, khai thác hiệu quả.

 

Bài viết liên quan