TƯ VẤN QUẢN TRỊ VẬN HÀNH HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

1. Quản trị vận hành là gì?

Quản trị vận hành là chức năng hoạt động ở cấp độ thực thi, có nhiệm vụ thiết kế, thực hiện và kiểm soát chiến lược của công ty. Quản lý vận hành chủ yếu liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức và giám sát trong bối cảnh sản xuất, sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Vận hành là một trong những chức năng chính trong một tổ chức cùng với chuỗi cung ứng, marketing, tài chính và nguồn nhân lực.

2. Chức năng của quản trị vận hành

Chức năng của quản trị vận hành là đảm bảo mọi nguồn lực của doanh nghiệp được sử dụng đúng cách và hiệu quả. Dưới đây là các chức năng của quản lý vận hành:

Tài chính: trách nhiệm của ban quản lý vận hành là đảm bảo rằng tài nguyên của doanh nghiệp được sử dụng đúng cách và hiệu quả.

Chiến lược: quản trị vận hành giúp phát triển các kế hoạch và chiến lược tối đa hoá các nguồn lực và sản xuất các sản phẩm giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.

Dự báo: quản trị vận hành có thể dự đoán hiệu suất của sản phẩm hoặc dịch vụ trong tương lai.

Kiểm soát: trong quá trình hoạt động, quản trị vận hành giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro, phát hiện các sai sót đang tồn tại để điều chỉnh kịp thời.

3. Quản trị vận hành hiệu quả cho doanh nghiệp SME

Để quản trị doanh nghiệp hiệu quả cho doanh nghiệp SME, cần có các yếu tố sau đây:

Xây dựng quy trình, chính sách vận hành chi tiết, cụ thể: Để doanh nghiệp hoạt động trơn tru, suôn sẻ, cần phải xây dựng quy trình, chính sách hoạt động cho từng mảng nghiệp vụ của công ty chi tiết, cụ thể các bước làm việc, các chốt kiểm soát,… để kiểm soát mọi hoạt động; theo dõi, đánh giá chính xác công việc của nhân viên.

Quản trị nhân lực hiệu quả: Nhân sự đóng vai trò tối quan trọng trong quá trình hoạt động của một công ty. Để doanh nghiệp vận hành hiệu quả, người quản lý phải tìm kiếm, tuyển dụng nhân viên có chuyên môn, làm việc có năng suất, trách nhiệm,…; mô hình tổ chức nhân sự tinh gọn; biết cách quản trị nhân sự;… Nhân sự của công ty làm việc hiệu quả thì công ty mới hoạt động có lợi nhuận.

Ứng dụng công nghệ vào vận hành: Để tiết kiệm thời gian, công sức làm việc của con người, doanh nghiệp nên ứng dụng những phần mềm, công nghệ mới vào công tác vận hành, giúp nhà quản trị kiểm soát hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian hơn, chính xác hơn.

Nguồn Internet.

Bài viết liên quan