TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIÁ CẠNH TRANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Chiến lược giá cạnh tranh là gì?

Định giá cạnh tranh là quá trình lựa chọn các điểm giá chiến lược để tận dụng lợi thế của thị trường dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ so với cạnh tranh . …  Phương pháp định giá này được sử dụng thường xuyên hơn bởi các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) không có nhiều sự khác biệt trên thị trường hoặc chỉ khác biệt bởi một vài đặc điểm/chức năng.

Chiến lược định giá này thường được sử dụng khi giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ đã có mặt trên thị trường trong một thời gian dài và có nhiều sản phẩm thay thế cho sản phẩm hoặc đối với một sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) mới tham gia vào thị trường có tính cạnh tranh cao.

Chiến lược định giá cạnh tranh được xây dựng như thế nào?

Để doanh nghiệp có thể ra quyết định về chiến lược giá cạnh tranh phù hợp với doanh nghiệp cần phân loại và đánh giá các nhóm doanh nghiệp sau:

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự và cạnh tranh để giành thị phần như nhau.

Đối thủ cạnh tranh gián tiếp: là những đối thủ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ trùng lặp với sản phẩm hoặc dịch vụ của  doanh nghiệp. Họ cung cấp các sản phẩm không giống nhau nhưng có thể đáp ứng cùng một nhu cầu của khách hàng hoặc giải quyết cùng một vấn đề cho khách hàng.

Khâu định giá thông thường là khâu hoàn thiện sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường mục tiêu và phù hợp với thị trường cạnh tranh. Có 3 phương pháp cơ bản để định giá sản phẩm cạnh tranh:

Định giá cao hơn đối thủ cạnh tranh: Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có giá cao hơn đối thủ cạnh tranh của bạn. Kiểu chiến lược này thường được thực hiện khi doanh nghiệp muốn cho khách hàng thấy sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cung cấp vượt trội so với đối thủ cạnh tranh.

Định giá ngang hàng: Doanh nghiệp định giá sản phẩm của mình tương tự như của đối thủ cạnh tranh. Nhưng ở đây, trọng tâm chính của doanh nghiệpphải là giá trị gia tăng mà sản phẩm của bạn phải cung cấp mặc dù sản phẩm của bạn và các tính năng của nó giống với đối thủ cạnh tranh.

Đặt giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh: Đặt giá thấp hơn đối thủ không phải là một chiến lược, nếu hoàn toàn, sản phẩm của bạn bị hạn chế về tính năng và chức năng. Nó cũng có thể được áp dụng khi bạn muốn cung cấp một mức giá cạnh tranh cho khách hàng để thu hút sự chú ý của họ, tăng doanh số bán hàng và giá trị thương hiệu của bạn.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan