TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP

Hệ thống doanh nghiệp là gì ?

Hệ thống Doanh nghiệp là phương pháp quản lý Doanh nghiệp phù hợp (toàn bộ các nguyên tắc quản lý, chuẩn mực quản lý, cơ chế vận hành, và cơ chế quản lý)

Các cấp quản lý có thẩm quyền ban hành mà toàn Doanh nghiệp phải tuân theo để đạt được các mục tiêu trong quá trình phát triển.

Đ doanh nghip phát trin bn vng 

Ban Lãnh Đạo phụ trách điều hành Doanh nghiệp và đưa ra các chiến lược phát triển giống như là bộ não

Các phòng ban thực hiện các chức năng theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo giống như các các bộ phận trong cơ thể

Để vận hành Doanh nghiệp thì không thể thiếu tài chính nên tài chính trong Doanh nghiệp có thể coi như dòng máu trong cơ thể mỗi người.

Để một Doanh nghiệp phát triển bền vững, ngoài tầm nhìn chiến lược thì các bộ phận phải hoạt động trơn chu theo sự chỉ đạo và điều hành của Ban Lãnh Đạo.

Để đạt được điều này thì Doanh nghiệp cần một Hệ thống doanh nghiệp bài bản, linh hoạt để có thể ứng phó với sự phát triển và thay đổi không ngừng của thị trường.

Quy trình thc hin Tư vn xây dng h thng doanh nghip

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu từ Doanh nghiệp.

Bước 2: Chuyên gia tư vấn sẽ liên lạc trao đổi trực tiếp với đại diện Doanh nghiệp để xác định lại nhu cầu và sắp xếp thời gian đánh giá nội bộ.

Bước 3: Đánh giá nội bộ tình hình nhân sự hiện tại của Doanh nghiệp.

Bước 4: Nhà tư vấn báo cáo đánh giá nội bộ và gửi đề xuất kế hoạch tư vấn và báo giá

Bước 5: Thỏa thuận và ký kết hợp đồng tư vấn.

Bước 6: Triển khai thực hiện tư vấn theo kế hoạch đã thống nhất.

Bước 7: Nghiệm thu theo từng giai đoạn

Bước 8: Kết thúc dự án và thanh lý hợp đồng

Bước 9: Bảo trì hệ thống tư vấn

Bài viết liên quan