TƯ VẤN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp chính là “phần hồn của doanh nghiệp”, là nét đẹp, là cái “gen” của doanh nghiệp, sẽ trường tồn theo thời gian là phần quyết định đến sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp.

1 Nhng sai lm thường gp ca doanh nghip

 • Tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi viết ra chỉ là câu khẩu hiệu, treo tường phòng họp hoặc trên web cho vui.
 • Sếp thì nói công ty có văn hoá nhưng nhân viên không hiểu đó là gì
 • Ứng xử hàng ngày của CBNV không thể hiện nét gì riêng của doanh nghiệp
 • Tinh thần, tư tưởng của CBNV thiếu điểm chung và không bắt nguồn từ hệ tư tưởng của công ty
 • Không thể hiện giá trị đạo đức cho đối tác khách hàng để tạo dựng uy tín thương hiệu
 • Nhân viên vô tình có nhiều hành động làm tổn thương uy tín công ty,…

2 Ý nghĩa ca Văn hóa doanh nghip

 • Là yếu tố chi phối hầu hết mọi tư duy, tinh thần, đạo đức của doanh nghiệp
 • Văn hoá chi phối những thái độ, hành vi của toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.
 • Doanh nghiệp không có văn hóa rõ ràng giống như một con người không có định hướng cuộc đời
 • Các công ty phát triển lớn mạnh đều có nền văn hóa doanh nghiệp vững chắc
 • Doanh nghiệp có văn hoá sẽ có những quy tắc đạo đức để nói chuyện với thế giới bên ngoài

Nhà tư vấn xây dựng vă hóa doanh nghiệp thực hiện đầy đủ về quy trình xây dựng, phát triển văn hoá doanh nghiệp.

NỘI DUNG TƯ VN XÂY DNG VĂN HOÁ DOANH NGHIP

 • Khảo sát hiện trạng ứng dụng văn hoá doanh nghiệp
 • Soạn lập Hệ tư tưởng Tập đoàn, Công ty
 • Soạn lập Sổ tay Văn hoá cho toàn Công ty
 • Thiết kế Sổ tay Văn hoá theo hướng ứng dụng
 • Thực hiện Video các phần nội dung văn hoá giao tiế
 • Thực hiện Huấn luyện văn hoá cho tất cả CBNV toàn công ty.
 • Lập kế hoạch Truyền thông Văn hoá
 • Đánh giá ứng dụng văn hoá doanh nghiệp của các phòng ban

Để duy trì văn hóa doanh nghiệp cần phải có hệ thống truyền thông nội bộ hiệu quả lập lại thường xuyên tạo nên thói quen hành xử về lâu dài trong doanh nghiệp.

Để kiểm soát văn hóa doanh nghiệp thì nhà tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải có những hoạt động kiểm tra, đánh giá lại để điều chỉnh, định hướng đúng mục tiêu và những quy trình tuyển dụng rõ ràng để sàng lọc các giá trị.

Bài viết liên quan