VAI TRÒ CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chuyên gia tư vấn chiến lược là người có khả năng hỗ trợ chủ doanh nghiệp hoặc nhà quản lý trong việc lựa chọn chiến thuật phù hợp để góp phần cho sự thành công của doanh nghiệp.  Nhà tư vấn chiến lược có trách nhiệm đưa ra những chiến lược kinh doanh để tìm ra đường lối đúng đắn cho doanh nghiệp, giúp các nhà lãnh đạo đến được đích cuối cùng và chỉ ra những yếu tố cụ thể để giúp doanh nghiệp đánh giá chiến lược đó có hiệu quả hay không.

tư vấn kinh doanh

Một vài ưu điểm khi có sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn chiến lược:

  • Các nhà tư vấn chiến lược đều là người có chuyên môn trong ngành, nghề cụ thể. Vì vậy, cho dù doanh nghiệp có liên quan đến bất kì ngành nào thì vẫn luôn có một chuyên gia tư vấn có chuyên môn trong lĩnh vực cụ thể đó.
  • Tư vấn mang tính khách quan: Các nhà doanh nghiệp có thể nhìn thấy điểm yếu của mình để khắc phục và cải thiện
  • Chuyên gia tư vấn chiến lược có thể giải quyết trong những tình huống đặc biệt

 

Những yếu tố để trở thành nhà tư vấn chiến lược kinh doanh?

Nếu ai đã có kinh nghiệm trong một ngành cụ thể nào đó, thì có thể tận dụng luôn những kinh nghiệm sẵn có để trở thành nhà một tư vấn quản lý. Ví dụ, một người nào đó đã có kinh nghiệm nhiều năm với vai trò  quản lý trong công ty dược phẩm thì họ có thể áp dụng chuyên môn để trở thành chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đó.

tư vấn kinh doanh

Một vài kỹ năng và đặc điểm để phù hợp trở thành chuyên gia tư vấn:

  • Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt với mọi người: Đây là một trong những điều quan trọng đối với bất kỳ nhà tư vấn quản lý nào
  • Khả năng tạo dựng mối quan hệ: Đây là yếu tố mang tính cạnh tranh và có thể giúp ta nổi trội hơn các ứng viên khác
  • Khả năng học hỏi nhanh: Khi các nhà tư vấn quản lý được giao một công việc mới thì điều quan trọng là ta cần phải luôn sẵn sàng học hỏi để cải thiện kỹ năng.
  • Khả năng linh hoạt: Mọi nhà tư vấn quản lý cần phải thích nghi với tình huống mới và phát sinh liên tiếp.
  • Kỹ năng quản lý thời gian để hoàn thành công việc kịp thời hạn.
  • Khả năng phân tích rất nhiều dữ liệu một cách nhanh chóng.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan