VAI TRÒ CỦA CONSULTING Ở VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA CONSULTING Ở VIỆT NAM

– Cung cấp những kiến thức rộng về thị trường nội địa và quốc tế:

Một lợi ích nổi bật khi sử dụng dịch vụ tư vấn kinh doanh tại Việt Nam là ngoài kinh nghiệm, những tư vấn viên còn có kiến thức về thị trường nội địa và quốc tế. Xuất hiện trên thị trường trong nhiều năm, các nhà tư vấn kinh doanh có hiểu biết cụ thể nhất định về hoạt động, quy mô, tình hình,… của các tổ chức khác. Vì thế, họ sẽ có thể cung cấp nhiều thông tin quan trọng về cách mà các công ty có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

– Đưa ra những quan điểm mới mẻ và không thiên vị:

Các quan điểm không thiên vị và mới mẻ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp có một bức tranh rõ ràng hơn về quy trình và phương thức mà họ sẽ hoạt động và phát triển. Một nhà tư vấn kinh doanh sẽ không đồng ý với tất cả ý kiến, kế hoạch mà doanh nghiệp đưa ra, họ sẽ cung cấp những phản hồi định tính và định lượng liên quan đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đó. Những tư vấn viên mang lại nhiều giá trị khác nhau với mục tiêu chung là xây dựng một thị trường ổn định.

– Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật:

Một nhà tư vấn kinh doanh có uy tín và đáng tin cậy ở Việt Nam sẽ đảm bảo rằng tất cả các tài liệu và thông tin của doanh nghiệp được giữ kín và bảo mật trong mọi tình huống. Điều này sẽ khiến khách hàng cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những dữ liệu hoặc sự kiện quan trọng của công ty, cho phép họ điều chỉnh chiến lược thị trường hoặc kế hoạch kinh doanh của mình

– Tạo ra nguồn lực dồi dào từ các chuyên gia:

Mỗi doanh nghiệp đều cần nguồn lực chuyên môn đáng tin cậy. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua một công ty tư vấn có thể cung cấp cho các doanh nghiệp điều đó, bởi một công ty tư vấn thường có rất nhiều chuyên gia có chuyên môn đa dạng và có thể hoàn thành được nhiều nhiệmvụ cùng một lúc. Một doanh nghiệp càng phát triển thì khối lượng công việc càng tăng lên. Những chuyên gia tư vấn đó sẽ cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu để giúp doanh nghiệp tạo ra được nhiều lợi nhuận và càng trở nên uy tín.

– Cung cấp cơ sở tri thức đa nhiệm và mở rộng:

Các nhân viên trong một doanh nghiệp thường thực hiện nhiệm vụ nhất định trong phạm vi công việc của họ. Do đó, để những nhân viên có thể thực hiện một số nhiệm vụ mới đòi hỏi các kỹ năng khác khá là khó khăn. Việc đưa một nhà tư vấn có kinh nghiệm vào công ty để hỗ trợ mở rộng nền tảng kiến thức và kỹ năng giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm một lượng đáng kể thời gian, tiền bạc và tài nguyên.

– Kích thích sự sáng tạo và tạo ra nhiều ý tưởng mới:  

Thị trường Việt Nam là một thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài. Vì thế, doanh nghiệp nội địa sẽ phải có những suy nghĩ khác biệt để có được lợi thế cạnh tranh. Bằng cách sử dụng dịch vụ tư vấn kinh doanh, ứng dụng những cách tiếp cận sáng tạo, các doanh nghiệp nội địa hoàn toàn có thể tạo ra một số ý tưởng mới. Cách tiếp cận kinh doanh đặc biệt này có thể giúp các doanh nghiệp nâng cao vị thế cạnh tranh của mình.

Nguồn: Internet

– Cung cấp những kiến thức rộng về thị trường nội địa và quốc tế:

Một lợi ích nổi bật khi sử dụng dịch vụ tư vấn kinh doanh tại Việt Nam là ngoài kinh nghiệm, những tư vấn viên còn có kiến thức về thị trường nội địa và quốc tế. Xuất hiện trên thị trường trong nhiều năm, các nhà tư vấn kinh doanh có hiểu biết cụ thể nhất định về hoạt động, quy mô, tình hình,… của các tổ chức khác. Vì thế, họ sẽ có thể cung cấp nhiều thông tin quan trọng về cách mà các công ty có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

– Đưa ra những quan điểm mới mẻ và không thiên vị:

Các quan điểm không thiên vị và mới mẻ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp có một bức tranh rõ ràng hơn về quy trình và phương thức mà họ sẽ hoạt động và phát triển. Một nhà tư vấn kinh doanh sẽ không đồng ý với tất cả ý kiến, kế hoạch mà doanh nghiệp đưa ra, họ sẽ cung cấp những phản hồi định tính và định lượng liên quan đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đó. Những tư vấn viên mang lại nhiều giá trị khác nhau với mục tiêu chung là xây dựng một thị trường ổn định.

– Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật:

Một nhà tư vấn kinh doanh có uy tín và đáng tin cậy ở Việt Nam sẽ đảm bảo rằng tất cả các tài liệu và thông tin của doanh nghiệp được giữ kín và bảo mật trong mọi tình huống. Điều này sẽ khiến khách hàng cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những dữ liệu hoặc sự kiện quan trọng của công ty, cho phép họ điều chỉnh chiến lược thị trường hoặc kế hoạch kinh doanh của mình

– Tạo ra nguồn lực dồi dào từ các chuyên gia:

Mỗi doanh nghiệp đều cần nguồn lực chuyên môn đáng tin cậy. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua một công ty tư vấn có thể cung cấp cho các doanh nghiệp điều đó, bởi một công ty tư vấn thường có rất nhiều chuyên gia có chuyên môn đa dạng và có thể hoàn thành được nhiều nhiệmvụ cùng một lúc. Một doanh nghiệp càng phát triển thì khối lượng công việc càng tăng lên. Những chuyên gia tư vấn đó sẽ cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu để giúp doanh nghiệp tạo ra được nhiều lợi nhuận và càng trở nên uy tín.

– Cung cấp cơ sở tri thức đa nhiệm và mở rộng:

Các nhân viên trong một doanh nghiệp thường thực hiện nhiệm vụ nhất định trong phạm vi công việc của họ. Do đó, để những nhân viên có thể thực hiện một số nhiệm vụ mới đòi hỏi các kỹ năng khác khá là khó khăn. Việc đưa một nhà tư vấn có kinh nghiệm vào công ty để hỗ trợ mở rộng nền tảng kiến thức và kỹ năng giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm một lượng đáng kể thời gian, tiền bạc và tài nguyên.

– Kích thích sự sáng tạo và tạo ra nhiều ý tưởng mới:  

Thị trường Việt Nam là một thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài. Vì thế, doanh nghiệp nội địa sẽ phải có những suy nghĩ khác biệt để có được lợi thế cạnh tranh. Bằng cách sử dụng dịch vụ tư vấn kinh doanh, ứng dụng những cách tiếp cận sáng tạo, các doanh nghiệp nội địa hoàn toàn có thể tạo ra một số ý tưởng mới. Cách tiếp cận kinh doanh đặc biệt này có thể giúp các doanh nghiệp nâng cao vị thế cạnh tranh của mình.

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan