VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam có nhu cầu cấp thiết về tư vấn quản trị doanh nghiệp nói chung như: quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị marketing… Hơn thế, một số doanh nghiệp đã và đang thành công trên thương trường lại có những nhu cầu tìm kiếm ý tưởng hoặc giải pháp khả thi nhằm khác biệt hóa sản phẩm. Vai trò của các công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp vì vậy lại càng quan trọng và trở thành yếu tố không thể thiếu trong sự thành công của mỗi doanh nghiệp.

tư vấn doanh nghiệp

1/ Cố vấn, phản biện với lãnh đạo doanh nghiệp

Với vai trò cố vấn, công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận vấn đề theo một quan điểm thoáng hơn, dưới nhiều góc độ khác nhau để soi chiếu, đảm bảo giúp doanh nghiệp luôn có nhiều ý tưởng mới, độc đáo và không đi theo lối mòn. Với kinh nghiệm đã từng tư vấn cho nhiều đối tượng doanh nghiệp, họ sẽ dễ dàng có đủ thông tin và kiến thức để đưa ra giải pháp khả thi cho doanh nghiệp.

2/ Tổ chức, hướng dẫn, giám sát bộ máy làm việc của doanh nghiệp

Tuy là công ty tư vấn, nhưng đôi khi họ lại chính là nhà tổ chức – cùng với lãnh đạo doanh nghiệp – truyền đạt ý tưởng, chiến lược, phương hướng, chính sách,… đến các bộ phận, giải đáp thắc mắc của nhân viên và thuyết phục nhân viên làm theo ý lãnh đạo.

Sau khi đưa ra giải pháp và được lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý, công ty tư vấn sẽ chính là người triển khai thực hiện và hỗ trợ cho các bộ phận doanh nghiệp trong quá trình hoạch định, tổ chức và hướng dẫn.

tư vấn doanh nghiệp

3/ “Đồng nghiệp” với nhân viên trong doanh nghiệp

Có thể nói, nếu không đóng vai là người bạn, người đồng hạnh với mọi người trong doanh nghiệp thì nhà tư vấn sẽ rất khó để đưa ra giải pháp mang tính thuyết phục cao cho lãnh đạo doanh nghiệp cũng như bộ máy doanh nghiệp. Công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp sẽ lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ, cùng họ truyền đạt tới lãnh đạo. Cũng chính nhờ tiếp xúc với các thành viên, công ty tư vấn sẽ có thêm thông tin hữu ích để phục vụ cho công tác tư vấn và trao đổi với lãnh đạo. Từ đó góp phần làm nên đội ngũ đoàn kết, gắn bó, nâng cao sức mạnh tập thể.

Tóm lại, sự hiện diện của công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp sẽ giúp bộ máy doanh nghiệp cùng nhau gắn bó để thực hiện thành công chiến lược, cùng nhau nắm tay nhau đứng lên sau những thất bại, cùng chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố trong công tác quản lý, và quan trọng hơn cả, là cùng tin vào nhau để hướng tới tương lai vững mạnh.

 

Nguồn Internet

Bài viết liên quan